Siirry suoraan sisältöön

Arviointikriteeristö

Tällä sivulla voit lukea, miten Selkeästi meille -arvioinneissa käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty ja mitä se pitää sisällään. Kriteeristön kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan vuoteen 2022 asti. Kun kriteeristö on valmis, se ladataan näille sivuille kaikkien käytettäväksi. Sivustolla olevat kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet on laadittu arviointikriteeristön pohjalta.

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristön kehitystyö alkoi syksyllä 2020, kun hankkeen saavutettavuustestaajat aloittivat työnsä Selkeästi meille -hankkeessa.

Lähtökohta kehitystyölle oli se, että hanke testaa ja havainnoi ja luo kriteeristön havaintojen pohjalta.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että saavutettavuustestaajat tekivät erilaisia tehtäviä erilaisilla nettisivuilla ja hankkeen saavutettavuuskoordinaattori ja hankesuunnittelija havainnoivat ja kirjasivat havainnot ylös. Usein toistuvista havainnoista muodostui kriteeristön ensimmäinen versio, jota kehitetään jokaisen arvioinnin yhteydessä eteenpäin.

Saavutettavuustestaajien työpajat

Saavutettavuustestaajat tekivät tehtäviä monella erilaisella verkkosivustolla. Ensimmäisessä vaiheessa tehtäviä tehtiin parityöskentelynä. Saavutettavuustestaajien itsenäinen työskentely mahdollistui, kun löytyi yksinkertainen tapa videoida näyttöä ja testaajien ääntä. Saavutettavuustestaajat videoivat testaukset ja videot katsottiin testaamisen jälkeen yhdessä.

Saavutettavuustestaajat muun muassa

 • etsivät uutisia eri medioiden verkkosivuilta
 • etsivät tietoa eri kaupunkien verkkosivuilta siitä, miten varataan hammaslääkäriaika
 • varasivat elokuvalippuja
 • etsivät tietoa järjestöjen verkkosivuilta
 • etsivät itselleen sopivanhintaisia junalippuja
 • varasivat itselleen ja ystävälleen liput taidenäyttelyyn
 • etsivät tietoa asumistuesta.

Kun saavutettavuustestaajat tekivät tehtäviä, he kertoivat, mitä ovat tekemässä ja miksi eli ajattelivat ääneen. Testaustilanteiden jälkeen videot katsottiin yhdessä läpi ja keskusteltiin siitä, mitkä asiat auttoivat löytämään tietoa helposti ja mitkä taas vaikeuttivat tiedon löytymistä. Videoilta havainnoitiin myös sitä, miten saavutettavuustestaajat liikkuvat sivustolla ja etsivät sieltä tietoa.

Käyttäjätestauspajat

Saavutettavuustestaajien työpajojen lisäksi järjestettiin käyttäjätestauspaja, johon osallistui hankkeen ulkopuolisia vapaaehtoisia testaamaan ennalta sovittua verkkopalvelua. Testaajilla oli joitakin kognitiivisia haasteita.

Käyttäjätestauspajat ovat vakiintuneet hankkeessa osaksi verkkopalvelujen arviointiprosessia ja ovat arvokas osa kriteeristön kehitystyötä.

Kaikki havainnot kirjattiin tarkasti muistiin ja useamman työpajan jälkeen muodostettiin usein toistuvista havainnoista lista. Tästä muodostui arviointikriteeristön ensimmäinen versio.

Mitä kriteeristö sisältää?

Kriteeristössä on tällä hetkellä 6 arvioitavaa osa-aluetta ja lähes 100 kriteeriä.

Arvioitavia osa-alueita ovat muun muassa

 • valikkorakenne
 • hakutoiminto
 • tekstin ymmärrettävyys ja luettavuus
 • kuvien ja videoiden ymmärrettävyys
 • linkkien havaittavuus ja ymmärrettävyys
 • painikkeiden ja kuvakkeiden ymmärrettävyys.

Kriteeristö soveltuu niin verkkosivujen kuin mobiilisovellusten arviointiin.

Kriteeristössä on myös useampia kriteereitä, joita on myös teknistä saavutettavuutta arvioivassa WCAG 2.2. -kriteeristössä.

Samassa linjassa muiden ohjeistusten kanssa

Kun arviointikriteeristöstä oli saatu muodostettua ensimmäinen versio, sitä verrattiin kansainvälisen toimijaliittymän W3C:n laatimaan kognitiivisen saavutettavuuden ohjeistukseen. Havaittiin, että hankkeen muodostamassa kriteeristössä oli hyvin paljon samoja asioita kuin tässä kansainvälisessä ohjeistuksessa. Näin saatiin vahvistusta sille, että kriteeristöön on koottu oikeita asioita.

Jos haluat tutustua W3C:n englanninkieliseen ohjeistukseen, pääset siihen tästä linkistä. Linkki vie pois tältä nettisivulta.

Kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan

Kriteeristön kehitystyö jatkuu läpi koko hankkeen ja jokainen hankkeessa tehty arviointi tuottaa lisätietoa kriteeristön kehittämiseen. Saavutettavuustestaajan lisäksi jokaista verkkopalvelua testaa myös muutama yksittäinen käyttäjä. Tällä tavalla pyritään saamaan mahdollisimman monipuolisesti esille verkkopalveluissa esiintyviä kognitiivisia haasteita.

Arviointikriteeristö on tarkoitettu kaikkien käyttöön

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö on yksi Selkeästi meille -hankkeen lopputuotos. Kun arviointikriteeristö on valmis, se ladataan näille sivuille kaikkien käyttöön. Arviointikriteeristöstä muokataan myös selkoversio, jota voidaan käyttää esimerkiksi erilaisissa käyttäjätestauspajoissa.

Näillä sivuilla olevat kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet on laadittu arviointikriteeristön pohjalta. Pääset tutustumaan ohjeisiin tästä linkistä.

 

Kysy lisää arviointikriteeristöstä

Takaisin ylös