Siirry suoraan sisältöön

Miksi kognitiivinen saavutettavuus on tärkeää?

Verkkopalvelun helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys, eli kognitiivinen saavutettavuus, hyödyttää kaikkia ihmisiä. Osalle ihmisistä ymmärrettävyyden merkitys korostuu tietyissä tilanteissa ja osalle se on edellytys verkkopalveluiden käyttämiseen.

Kuvio, joka kertoo, mitkä asiat vaikuttavat kognitiiviseen toimintakykyyn tilannekohtaisesti, väliaikaisesti ja pysyvästi. Tilannekohtaisesti vaikuttaa hätätilanne, kiire, ympäristön häly, voimakas tunnetila. Väliaikaisesti väsymys, stressi, masennus ja uupumus. Pysyvä: kehitysvamma, muistisairaus, neurokirjo: ADHD, oppimisvaikeudet, autismi.

Miksi kognitiivinen saavutettavuus on tärkeää?

Suomessa viranomaiset ja monet muut julkiset toimijat ohjaavat kansalaisia käyttämään ensisijaisesti digitaalisia palveluja asioiden hoitamiseen. Siksi on tärkeää, että verkkopalveluja suunniteltaessa otetaan huomioon erilaiset oppimiseen, muistamiseen, hahmottamiseen ja ymmärtämiseen liittyvät haasteet. Yhdenvertaisuuden nimissä on erittäin tärkeää, että jokainen, joka tarvitsee verkkopalveluja, pystyy niitä käyttämään mahdollisimman itsenäisesti.

Digipalvelulaki vaatii tällä hetkellä verkkopalveluilta tietyntasoista saavutettavuutta ja se auttaakin monia. Lain vaatima taso ei tee verkkopalveluista välttämättä helppoja käyttää ja ymmärtää. Kun verkkopalvelut ovat myös kognitiivisesti saavutettavat, entistä harvempi ihminen jää yhteiskunnassa tärkeiden verkkopalveluiden ulkopuolelle.

Kuka hyötyy kognitiivisesta saavutettavuudesta?

Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka eivät voi käyttää erilaisia verkkopalveluja, jos ne ovat liian monimutkaisia tai palvelussa olevaa tietoa ei ole helppo ymmärtää. Heitä ovat esimerkiksi ihmiset, joilla on haasteita

  • oppimisessa ja ymmärtämisessä
  • muistamisessa
  • oman toiminnan ohjauksessa
  • kielellisissä kyvyissä ja lukutaidossa
  • tarkkaavuuden suuntaamisessa
  • havaitsemisessa tai kohteen tulkinnassa.

Tälle isolle joukolle ihmisiä on ensiarvoisen tärkeää, että verkkopalvelut ovat helppokäyttöisiä, selkeitä ja ymmärrettäviä. Tästä hyötyvät myös esimerkiksi ihmiset, jotka käyttävät verkkopalvelua ruudunlukuohjelman avulla, jolloin ihminen toimii paljon muistin varassa. Mitä helpompi ja ymmärrettävämpi verkkopalvelu on, sitä vaivattomampaa sen käyttäminen on. Myös kieltä opettelevan ihmisen on helpompi käyttää palvelua, joka tukee ymmärtämistä. Ikääntyminen puolestaan voi tuoda meille kaikille eteen erilaisia haasteita, jotka voivat vaikeuttaa verkkopalveluiden käyttämistä.

Hyödyttää meitä kaikkia

Kukapa meistä ei haluaisi, että verkkopalvelua on helppo käyttää ja sieltä olevaa tietoa helppo ymmärtää? Jokainen meistä on joskus väsynyt tai stressaantunut, jolloin kyky etsiä tietoa ja omaksua sitä on usein heikentynyt. Yksi hyvä esimerkki on tilanne, jossa ihminen sairastuu äkillisesti tai loukkaa itsensä. Sairaalan sivuston on tärkeä olla sellainen, että mahdollisesti shokissakin oleva ihminen löytää heti tärkeimmät tiedot siitä, miten voi saada itselleen tai läheiselleen apua.

Hyötyä myös palveluntarjoajalle

Kun verkkopalvelu on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, palveluntarjoajan ei tarvitse käyttää aikaa palvelun käyttäjän neuvomiseen. Ymmärrettävä ja selkeä palvelu säästää siis aikaa ja rahaa.

Eri organisaatiot hyötyvät, kun heidän palvelunsa on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, sillä asiakas käyttää mieluummin helppoa palvelua kuin vaikeaa. Hyvä kokemus tuo asiakkaan palveluun uudelleen varmemmin kuin huono kokemus.

Kognitiivinen saavutettavuus hyödyttää siis meitä kaikkia.

Kysy lisää aiheesta

Takaisin ylös