Siirry suoraan sisältöön

Miksi kognitiivinen saavutettavuus on tärkeää?

Tällä sivulla voit lukea, miksi on tärkeää, että verkkopalvelut ovat kognitiivisesti saavutettavia ja ketkä siitä erityisesti hyötyvät.

Miksi kognitiivinen saavutettavuus on tärkeää?

Kognitiiviset haasteet ovat erityisen tärkeä ottaa huomioon verkkopalveluja suunniteltaessa, koska asioita hoidetaan nykyisin yhä useammin verkossa. Suurin osa ihmisten tarvitsemista palveluista on siirretty verkkoon. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä on erittäin tärkeää, että jokainen ihminen, jonka tarvitsee käyttää verkkopalveluja, pystyy niitä käyttämään mahdollisimman itsenäisesti.

Laki vaatii tällä hetkellä verkkopalveluilta tietyntasoista teknistä saavutettavuutta ja se auttaakin monia ihmisiä. Lain vaatima taso ei tee verkkopalveluista välttämättä helppoja käyttää ja ymmärtää. Kun verkkopalvelut ovat myös kognitiivisesti saavutettavat, entistä harvempi ihminen jää yhteiskunnassa tärkeiden palvelujen ulkopuolelle.

Kuka hyötyy kognitiivisesta saavutettavuudesta?

Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka eivät voi käyttää erilaisia verkkopalveluja, jos ne ovat liian monimutkaisia tai palvelussa olevaa tietoa ei ole helppo ymmärtää. Heitä ovat esimerkiksi ihmiset, joilla on haasteita

  • oppimisessa ja ymmärtämisessä
  • muistamisessa
  • oman toiminnan ohjauksessa
  • kielellisissä kyvyissä ja lukutaidossa
  • tarkkaavuuden suuntaamisessa
  • havaitsemisessa tai kohteen tulkinnassa.

Tälle isolle ihmisjoukolle ihmisiä on ensiarvoisen tärkeää, että verkkopalvelut ovat helppokäyttöisiä, selkeitä ja ymmärrettäviä.

Hyödyttää meitä kaikkia

Kukapa meistä ei haluaisi, että verkkopalvelua on helppo käyttää ja sieltä olevaa tietoa helppo ymmärtää? Jokainen meistä on joskus väsynyt tai stressaantunut, jolloin kyky etsiä tietoa ja omaksua sitä on usein heikentynyt. Yksi hyvä esimerkki on tilanne, jossa ihminen sairastuu äkillisesti tai loukkaa itsensä. Sairaalan sivuston on tärkeä olla sellainen, että mahdollisesti shokissakin oleva ihminen löytää heti tärkeimmät tiedot siitä, miten voi saada itselleen tai läheiselleen apua.

Ikääntyminen on myös seikka, joka vaikuttaa ihmisten kognitiivisiin kykyihin. Jokainen meistä on siis enemmin tai myöhemmin tilanteessa, jossa verkkopalvelujen käyttäminen on vaikeaa, jos niitä ei ole suunniteltu kognitiivisesti saavutettaviksi.

Hyötyä myös palveluntarjoajalle

Kun verkkopalvelu on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, palveluntarjoajan ei tarvitse käyttää aikaa palvelun käyttäjän neuvomiseen. Ymmärrettävä ja selkeä palvelu säästää siis aikaa ja rahaa.

Kaupalliset yritykset hyötyvät, kun heidän palvelunsa on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, sillä asiakas käyttää mieluummin helppoa palvelua kuin vaikeaa. Hyvä kokemus tuo asiakkaan palveluun uudelleen varmemmin kuin huono kokemus.

Kognitiivinen saavutettavuus hyödyttää siis meitä kaikkia.

Kysy lisää aiheesta

Takaisin ylös