Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Selkeästi meille -hankkeen osallistujista

Laadittu 31.5.2021

1     Rekisterinpitäjä

Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454–5)

Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160

toimisto@kvtuki57.fi

2     Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Aarnikare, henkilöstökoordinaattori ja tietosuojavastaava

Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

puh. 0401609015

kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi

3     Rekisterin nimi

Kehitysvammatuki 57 ry:n rekisteri Selkeästi meille -hankkeen osallistujista.

4     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n Selkeästi meille -hankkeen osallistujista. Osallistujia ovat organisaatioiden yhteyshenkilöt, jotka hakevat ja osallistuvat arviointeihin sekä ihmiset, jotka hakevat osallistujiksi hankkeen työpajoihin ja tapahtumiin tai antavat palautetta Selkeästimeille.fi-verkkosivujen kautta.

5     Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelin
  • sähköposti
  • postinumero ja -toimipaikka
  • taustatietoa organisaatiosta tai verkkopalvelusta
  • taustatietoa ryhmästä tai osallistujasta, joka hakee hankkeen työpajoihin tai tapahtumiin.

6     Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7     Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perusteita. Tiedot poistetaan viimeistään Selkeästi meille -hankkeen päättyessä.

8     Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n tai kyseessä olevasta toiminnasta vastaavien henkilöiden ulkopuolelle.

9     Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto, kuten osallistujalistat, säilytetään lukitussa kaapissa. Aineistoon on pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen oikeus; esimerkiksi toiminnasta vastaava työntekijä.

  1. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Sähköisiin järjestelmiin tallennettaviin tietoihin pääsevät vain tietoja käsittelevät henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Kehitysvammatuki 57 ry edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palvelujen tarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa.

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot tallentuvat SSL-sertifikaatilla suojattuun ympäristöön, jossa tieto on salaustekniikalla suojattu.

11 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Takaisin ylös