Siirry suoraan sisältöön

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö

Tällä sivulla voit lukea, mikä on Selkeästi meille -hankkeessa kehitetty kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö ja miten sitä käytetään. Voit ladata arvointikriteeristöstä word tai pdf-muotoisen tiedoston omaan käyttöösi.

Mikä arviointikriteeristö on? 

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöllä voidaan arvioida verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta. Kriteeristö auttaa tunnistamaan, mitkä asiat helpottavat tai vaikeuttavat verkkopalveluiden käyttämistä ja siellä olevan tiedon ymmärtämistä. 

Kriteeristö on koostettu Selkeästi meille -hankkeessa vuosina 2020–2023 yhdistelemällä käyttäjätestauksissa tehtyjä havaintoja, kokemusasiantuntijoiden huomioita ja olemassa olevaa tietoa.  

Mitä arviointikriteeristö sisältää? 

Kriteeristössä on kuusi arvioitavaa osa-aluetta ja lähes 100 kriteeriä. Osa-alueet ovat: 

  • navigaatio eli verkkopalvelussa liikkuminen 
  • tiedon sijoittaminen verkkopalveluun 
  • hakutoiminto 
  • teksti ja muu sisältö 
  • käyttäjätoiminnot 
  • tuki käyttäjälle. 

 Kriteeristö soveltuu niin verkkosivujen kuin mobiilisovellusten arviointiin. 

Näin käytät kriteeristöä 

Osa kriteereistä on sellaisia, että niiden toteutumista voi arvioida itse. Toiset taas ovat sellaisia, että niiden toteutumista on hyvä selvittää käyttäjätestausten avulla. Kriteeristöstä voi valita osa-alueita, joita haluaa omassa verkkopalvelussaan kehittää ja testata. 

Kriteeristö toimii parhaiten arvioinnin apuvälineenä yhdessä käyttäjätestausten kanssa. Käyttäjätestauksissa voidaan havainnoida kriteeristöön koottuja asioita. Havainnointi tapahtuu erilaisten tehtävien avulla, joita käyttäjätestaajat tekevät.  

Käyttäjätestaustehtävät ovat esimerkkejä tavallisista tiedonetsintätilanteista. Hyvä testaustehtävä on selkeä ja rajattu. Tehtävä voi sisältää lisäkysymyksiä ja vaiheita, kunhan se on selkeä.   

Esimerkkitehtävä käyttäjätestaukseen 

Esimerkkitehtävä kaupungin verkkosivulla: Olet muuttanut Poriin ja haluat aloittaa uintiharrastuksen. 

  • Missä lähin uimahalli sijaitsee? 
  • Milloin se on auki?
  • Mitä uiminen maksaa?
  • Oliko tieto helppo löytää? Oliko tietoa helppo ymmärtää? 

Havainnoimalla esiin myös verkkopalvelun vahvuudet 

Tehtävän tekemistä havainnoimalla voit saada selville, onko palvelun tärkeät tiedot helppo löytää ja ymmärtää. Havainnointi auttaa myös hahmottamaan verkkopalvelun vahvuudet. Samalla voit saada selville, onko esimerkiksi navigaatiota tai hakukonetta helppo käyttää. Kriteerit auttavat sinua huomaamaan, missä mahdolliset haasteet ovat ja kuinka niitä voisi korjata. 

Kriteeristön pohjalta on laadittu kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet, joissa mukana konkreettisia esimerkkejä. Löydät ohjeet tästä linkistä. 

Kysy lisää arviointikriteeristöstä

Lue lisää arviointikriteeristön muodostumisesta

Takaisin ylös