Siirry suoraan sisältöön

Selkeästi meille -hanke kehitti kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristön

  • Tiedotteet
  • Julkaistu: 13.11.2023
Kaksi henkilöä tutkii nettisivua omalla älypuhelimella yksi henkilö seuraa tilannetta taustalla. Testaustilannetta seuraava kirjoittaa muistiin havaitsemiaan asioita.

Selkeästi meille -hanke edistää viestinnän ja sähköisten palveluiden kognitiivista saavutettavuutta, jotta yhä useampi kehitysvammainen tai laaja-alaista tukea tarvitseva ihminen voi osallistua ja toimia itsenäisesti yhteiskunnassa. Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa verkkopalvelujen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Osana kognitiivisen saavutettavuuden edistämistyötä hanke on arvioinut erilaisia verkkopalveluja. Tätä työtä varten hanke kehitti kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristön. Tässä artikkelissa kerromme, miten muodostimme kriteeristön ja mitä se pitää sisällään.

Lähtökohtana oikeissa tilanteissa testaaminen

Aloitimme kriteeristön kehitystyön syksyllä 2020. Käytännössä tämä tarkoitti erilaisten nettisivujen testaamista ja havaintojen kirjaamista muistiin. Hankkeessa työskennelleet saavutettavuustestaajat tekivät nettisivuilla tehtäviä, jotka mallinsivat tyypillistä sivuston käyttöä. He esimerkiksi selvittivät näyttelylippujen hintoja museon verkkosivuilla ja etsivät itselleen tärkeää tietoa Kelan sivuilta. Testaajat tallensivat testaukset näyttöä tallentavalla ohjelmalla.

Testausten jälkeen testaustiimi katsoi tallenteet yhdessä läpi ja keskusteli siitä, mitkä asiat auttoivat löytämään tietoa helposti ja mitkä taas vaikeuttivat tiedon löytymistä. Testaustiimi havainnoi videoilta myös sitä, miten saavutettavuustestaajat liikkuvat sivustolla ja etsivät sieltä tietoa, ja kirjasi kaikki havainnot tarkasti muistiin.

Usein toistuvista havainnoista muodostui arviointikriteeristö

Useamman työpajan jälkeen koostimme usein toistuvista havainnoista listan. Tästä listasta muodostui arviointikriteeristön ensimmäinen versio. Vertasimme kriteeristöä kansainvälisen toimijaliittymän W3C:n laatimaan kognitiivisen saavutettavuuden ohjeistukseen. Havaitsimme, että muodostamassamme kriteeristössä oli hyvin paljon samoja asioita kuin tässä kansainvälisessä ohjeistuksessa. Näin saimme vahvistusta sille, että olimme koonneet kriteeristöön oikeita asioita.

Jos haluat tutustua W3C:n englanninkieliseen ohjeistukseen, pääset siihen tästä linkistä. (Linkki vie pois tältä nettisivulta.)

Jokainen arviointi vahvisti kriteeristön havaintoja

Osana hankkeen toimintaa järjestimme kognitiivisen saavutettavuuden arviointiprosesseja, joihin erilaiset organisaatiot hakivat julkisen haun kautta. Valitsimme arvioitavaksi muun muassa julkisen liikenteen sivut ja pankin sivut, sekä muita yleisesti käytettyjä verkkopalveluita. Arvioimme vuosina 2020-2022 yhteensä 15 verkkopalvelua.

Arvioinneissa saavutettavuustestaajat testasivat arviointiin valittujen organisaatioiden verkkosivuilta toimintoja, jotka ovat tavallisten käyttäjien kannalta kaikkein tärkeimpiä. Arviointikriteeristö täydensi testaushavaintoja. Järjestämiimme testauksiin osallistui myös yksittäisiä kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyviä käyttäjätestaajia. Näin pystyimme huomioimaan laajemmin kriteeristön kehitystyössä erilaisten ihmisten tarpeita. Arvioinnit vahvistivat jo olemassa olevia kriteerejä, mutta toivat kriteeristöön myös uusia havaintoja.

Vuoden 2023 aikana olemme siirtyneet järjestämään yhteiskehittämistyöpajoja, joissa useampi organisaatio kehittää yhdessä omien verkkopalveluidensa kognitiivista saavutettavuutta. Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö on yksi työväline, jonka yhteiskehittämiseen osallistuvat saavat omaan käyttöönsä.

Mitä kriteeristö sisältää?

Kriteeristössä on kuusi arvioitavaa osa-aluetta ja lähes 100 kriteeriä. Osa-alueet ovat: 

  • navigaatio eli verkkopalvelussa liikkuminen 
  • tiedon sijoittaminen verkkopalveluun 
  • hakutoiminto 
  • teksti ja muu sisältö 
  • käyttäjätoiminnot 
  • tuki käyttäjälle. 

Arviointikriteeristö soveltuu niin verkkosivujen kuin mobiilisovellusten arviointiin. Suosittelemme, että arviointi tehdään yhdessä oikeiden käyttäjien kanssa. Kognitiivisen saavutettavuuteen liittyvät asiat tulevat esille parhaiten, kun palvelua testataan erityisesti kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvien ihmisten kanssa.

Arviointikriteeristö on tarkoitettu kaikkien käyttöön

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö on yksi Selkeästi meille -hankkeen lopputuotos ja se on vapaasti ladattavissa. Hankkeen arviointeihin osallistuneet organisaatiot ovat pitäneet kriteeristöä selkeänä ja konkreettisena keinona arvioida omaa verkkopalvelua.

Voit ladata arviointikriteeristön alta. Kriteeristön pohjalta on luotu kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet, joissa on mukana myös esimerkkikuvia. Pääset tutustumaan ohjeisiin tästä linkistä.

Lue myös nämä

Takaisin ylös