Siirry suoraan sisältöön

Testaa ja arvioi

Tästä osiosta löydät Selkeästi meille -hankkeen arviointikriteeristön sekä ohjeita ja vinkkejä siihen, miten voit järjestää tuetun käyttäjätestauksen. Lisäksi osiossa on tietoa kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöstä, Selkeästi meille -tunnuksesta ja yhteiskehittämisestä.

Verkkopalvelun testaaminen ja arviointi on tärkeä osa verkkopalvelun suunnittelua ja kehittämistä. Saavutettava verkkopalvelu on sekä teknisesti että kognitiivisesti saavutettava. Kognitiivisen saavutettavuuden arviointi tarvitsee kriteerien lisäksi käyttäjätestausta. Selkeästi meille -hankkeessa koostettu arviointikriteeristö auttaa huomaamaan verkkopalveluun liittyviä haasteita, mutta paras tulos saadaan, kun palvelua testataan yhdessä erilaisten käyttäjien kanssa.

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö

Selkeästi meille -hanke on koostanut kriteeristön vuosina 2020–2023 yhdistelemällä käyttäjätestauksissa tehtyjä havaintoja, kokemusasiantuntijoiden huomioita ja olemassa olevaa tietoa. Kriteeristöllä arvioitiin 15 eri organisaation verkkopalveluita vuosina 2020–2022. 

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö -sivulta voit ladata kriteeristön omaan käyttöösi. Pääset kriteeristösivulle tästä linkistä. 

Yhteiskehittämällä saavutettavampia verkkopalveluita

Vuonna 2023 levitettiin tietoa ja osaamista kognitiivisesta saavutettavuudesta yhteiskehittämisen keinoilla. Yhteiskehittämistyöpajamalli on koottu kaikkien hyödynnettäväksi. Pääset yhteiskehittämällä ymmärrettäviä verkkopalveluita -ohjeisiin tästä linkistä.

Ohjeita tuettuun käyttäjätestaukseen

Ohjeita tuettu käyttäjätestaus -sivulle on koottu asioita, joita on tärkeä ottaa huomioon, kun järjestää tuetun käyttäjätestauspajan. Pääset ohjeisiin tästä linkistä.

Selkeästi meille -tunnus

Selkeästi meille -hanke myöntää Selkeästi meille -tunnusta. Se on tunnus edelläkävijyydestä, siitä että tunnuksen saanut taho kehittää verkkopalveluaan helpommaksi käyttää ja ymmärtää eli kognitiivisesti saavutettavammaksi. Lue lisää tunnuksesta tästä linkistä.

Lisätitetoja

Hankkeen arvioimia verkkopalveluja

Takaisin ylös