Siirry suoraan sisältöön

Mitä on kognitiivinen saavutettavuus?

Tällä sivulla voit lukea siitä, mitä kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa ja millainen verkkopalvelu on kognitiivisesti saavutettava eli helppo käyttää ja ymmärtää.

Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on suunniteltu sellaiseksi, että sitä on mahdollisimman helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää. Kun verkkopalvelua on helppo käyttää ja ymmärtää, sitä pystyvät käyttämään myös ihmiset, joilla on kognitiivisia haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi haasteet oppimisessa, muistamisessa ja hahmottamisessa. Kognitiivinen saavutettavuus auttaa myös niitä ihmisiä, jotka ovat vasta oppimassa verkkopalvelussa käytettävää kieltä. Muistinvarassa verkkopalvelua käyttävät ihmiset hyötyvät myös siitä, että se on tehty mahdollisimman helpoksi käyttää ja ymmärtää.

Millainen verkkopalvelu on kognitiivisesti saavutettava?

Kognitiivisesti saavutettavassa verkkopalvelussa on muun muassa

  • selkeä ja mahdollisimman yksinkertainen valikkorakenne
  • toiminnot sijoitettu tuttuihin paikkoihin
  • käytetty tuttuja painikkeita ja kuvakkeita
  • käyttäjää auttava selkeitä hakutuloksia tuottava hakukone
  • selkeästi muusta sisällöstä erottuvat linkit
  • selkeää ja helposti ymmärrettävää tekstiä
  • mahdollisuus valita, missä muodossa tiedon haluaa: tekstinä, äänenä, videoina
  • toisiinsa liittyvät asiat sijoitettu lähelle toisiaan.

Tuttu, selkeä ja yksinkertainen

Tiivistetysti sanottuna kognitiivisesti saavutettava verkkopalvelu on käyttäjälle selkeä, yksinkertainen ja tuttu. Verkkopalvelussa käytetään sellaisia painikkeita ja kuvakkeita, joita käytetään yleisesti ja niiden ymmärtämistä tuetaan tekstillä. Jos palvelussa on uudenlaisia toimintoja, käyttäjää opastetaan niiden käytössä.

Sivuston rakenne on selkeä ja yhdenmukainen, se ei muutu, kun käyttäjä liikkuu sivulta toiselle. Teksti on selkeää ja se on esitetty väljästi, mukana silmäilyä helpottavia väliotsikoita ja listauksia. Vaikeat sanat selitetään ja vältetään lyhenteitä. Jos mahdollista, käytetään selkokieltä.

Katso video

Videolla Selkeästi meille -hankkeen saavutettavuustestaaja Heikki Oksanen ja saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen kertovat, mitä kognitiivinen saavutettavuus on ja miksi se on tärkeää. Saat videoon tekstityksen, kun painat tekstitys-painiketta oikeassa alalaidassa.

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö

Toisin kuin tekniseen saavutettavuuteen, johon on voitu kehittää melko tarkka ohjeistus, kognitiiviseen saavutettavuuteen kaikkien tarpeita huomioivaa ohjeistusta ei ole mahdollista luoda. Erilaisia kognitiivisia haasteita on hyvin paljon.

Selkeästi meille -hankkeessa on kuitenkin lähdetty luomaan arviointikriteeristöä, jolla se arvioi eri verkkopalveluiden helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Kehitystyö perustuu testaamiseen ja havainnointiin ja usein toistuvista havainnoista on muodostettu arviointikriteeristö.

Arviointikriteeristön sisältö on koottu tälle sivustolle kognitiivisen saavutettavuuden ohjeisiin.

Kysy lisää aiheesta

Takaisin ylös