Siirry suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Tässä osiossa voit lukea taustatietoa Selkeästi meille -hankkeesta. Hanke on kolmevuotinen (2020–2022) Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke tukee kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa.

Selkeästi meille -hanke on kolmivuotinen (2020–2022) Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke tukee kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Moni tärkeä tieto on nykyisin erilaisissa verkkopalveluissa ja ihmisten, joilla on kognitiivisia haasteita, voi olla vaikea löytää sieltä itselleen tärkeää tietoa.

Hankkeen tehtävänä on:

  • kehittää kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä
  • arvioida eri verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta
  • tukea kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia saavutettavamman yhteiskunnan puolesta sekä
  • tiedottaa kognitiivisen saavutettavuuden huomioimisen tärkeydestä.

Kehitysvammaiset ihmiset ovat hankkeessa keskeisiä toimijoita niin kokemusasiantuntijoina kuin kansalaisvaikuttajina.

Hanke arvioi verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta

Hankkeessa kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä. Hankkeessa työskentelevät saavutettavuustestaajat, jotka ovat itse kokemusasiantuntijoita, ovat mukana arviointikriteeristön kehitystyössä. Kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan. Arviointikriteeristöä käytetään verkkopalvelujen kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneissa. Kognitiivisen saavutettavuuden arviointeja tehdään vuoteen 2022 asti.

Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Selkeästi meille -tunnuksen.

Saavutettavuuden iskuryhmät tukevat kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia

Hanke järjestää saavutettavuuden iskuryhmiä. Saavutettavuuden iskuryhmät ovat työpajoja, joissa opetellaan uudenlaisia vaikuttamisen keinoja. Iskuryhmät vaikuttavat siihen, että verkkosivut ja mobiilisovellukset ovat helpompia käyttää ja ymmärtää. Iskuryhmien osallistuvat ovat valtakunnallisen kehitysvammaisten ihmisten Me Itse ry:n jäseniä, Ammattiopisto Liven TELMA- ja VALMA-opiskelijoita sekä Kehitysvammatuki 57 ry:n toimijoita.

Esimerkki kognitiivisesti saavutettavasta verkkosivusta

Hanke keräsi ensimmäisen vuoden aikana kokemuksia kognitiivisesti saavutettavista verkkosivusta. Toisen vuoden aikana päätettiin perustaa hankkeelle omat verkkosivut ja aloitettiin verkkosivuston suunnittelu. Suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon hankkeessa tehdyt huomiot mahdollisimman hyvin. Suunnitteluprosessissa on mukana koko hanketiimi sekä sivuston kehittäjäksi valittu Site Logic.

Sivusto on yksi Selkeästi meille -hankkeen lopputuotos. Verkkosivuista pyritään tekemään esimerkkisivut niin teknisesti kuin kognitiivisesti saavutettavista verkkosivuista. Saavutettavuus on asia, jota täytyy työstää, testata ja kehittää koko ajan, eikä se tule koskaan täysin valmiiksi. Palautteen ja käyttäjäkokemusten avulla kehitämme sivustoa. Verkkosivua kehitetään ja päivitetään hankkeen loppuun asti eli vuoden 2022 loppuun. Tiedotamme suuremmista muutoksista. Verkkosivut on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) sekä Tukilinja-säätiön Vuoden Toimija -tunnustusapurahasta.

Yhdessä yhteiskunta saavutettavaksi

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, joka vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä tieto ei ole aidosti saavutettavaa, jos verkkopalvelussa oleva tieto ei ole ymmärrettävää, selkeää ja helposti löydettävää. Saavutettavan yhteiskunnan eteen voivat kaikki tehdä työtä.

Selkeästi meille -hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia verkkopalvelujaan sellaiseksi, että ne ovat kaikille saavutettavat: saavutettavaa viestintää kaikille!

Saavutettavaa viestintää kaikille -slogan.
Selkeästi meille -hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia verkkopalvelujaan sellaiseksi, että ne ovat kaikille saavutettavat: saavutettavaa viestintää kaikille!

Kysy lisää hankkeesta

Takaisin ylös