Siirry suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Selkeästi meille oli Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen valtakunnallinen hanke, joka toimi vuosina 2020–2023. Selkeästi meille edisti viestinnän ja sähköisten palveluiden kognitiivista saavutettavuutta, jotta yhä useampi kehitysvammainen tai muuta laaja-alaista tukea tarvitseva ihminen voi osallistua ja toimia itsenäisemmin yhteiskunnassamme. Toimintaa rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksella (STEA). Hanketta ja verkkosivuja hallinnoi Kehitysvammatuki 57 ry.

Selkeästi meille -hankkeessa edistettiin neljän vuoden ajan viestinnän ja sähköisten palveluiden kognitiivista saavutettavuutta, jotta yhä useampi ihminen voi osallistua ja toimia itsenäisemmin yhteiskunnassamme.

Selkeästi meille toimi vuosina 2020–2023, ja sen aikana hankkeessa

  • Arvioitiin, testattiin ja yhteiskehittiin eri organisaatioiden kanssa verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta
  • tuotettiin tietoa ja kehitettiin arviointikriteeristö, ohjeita ja oppaita kognitiivisen saavutettavuuden parantamiseksi
  • koulutettiin tuhansia verkkoviestijöitä ja verkkopalveluiden tekijöitä
  • tuettiin erilaisia ihmisiä vaikuttamaan heille tärkeisiin palveluihin
  • vaikutettiin saavutettavamman yhteiskunnan puolesta, jotta yhä useampi osaisi huomioida kognitiivisen saavutettavuuden verkossa.

Kokemusasiantuntijat olivat tärkeässä roolissa testaamassa ja arviomassa sähköisten palveluiden selkeyttä, helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Selkeästi meille -hanke oli Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen valtakunnallinen hanke. Hankkeen työryhmään kuului vuosien 2020–2023 aikana Kehitysvammatuki 57 ry:n hankepäällikkö Satu Timperi (2020–2023), saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen (2020–2023), saavutettavuusmentori Heikki Oksanen (2020–2023), saavutettavuustestaaja Roberto Polsa (2020–2022) sekä viestintäkoordinaattori Mikko Apell (2021–2023) ja Kehitysvammaliiton hankesuunnittelija Mira Vihmo (2020–2023). Vuonna 2023 työryhmään kuuluivat Kehitysvammatuki 57 ry:n käyttäjätestaajat Ida Lehtonen, Hanna Laakkonen, Tommi  Kasurinen ja Ville Hotanen, jotka testasivat, arvioivat ja vaikuttivat sähköisiin palveluihin kokemusasiantuntijoina. Lisäksi hankkeen käyttäjätestauksiin on osallistunut vuosien 2021-2022 aikana lähes 40 yksittäistä testaajaa.

Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita olivat Celia, Kela, Me Itse ry, Ammattiopisto Live, Digi- ja väestötietovirasto ja Vanhus- ja lähimmäisliitto VALLI ry. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksella (STEA).

Arviointikriteeristö kognitiivisen saavutettavuuden arviointiin

Selkeästi meille -hanke kehitti kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristön, jota käytetään verkkopalveluiden käyttäjätestauksissa ja arvioinneissa. Kriteeristöön on yhdistetty vuosina 2020–2023 käyttäjätestauksissa tehtyjä havaintoja, kokemusasiantuntijoiden huomioita ja olemassa olevaa tietoa. Kriteeristössä on kuusi arvioitavaa osa-aluetta ja lähes 100 kriteeriä. Kriteeristöä on hyödynnetty yli 30 verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneissa ja testauksissa.

Tutustu kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöön tästä.

Yhteiskehittämällä saavutettavampia verkkopalveluita

Selkeästi meille -hanke arvioi 15 eri organisaation verkkopalvelut vuosina 2020–2022. Hakemuksia arviointeihin saapui yli 80 eri taholta. Vuonna 2023 levitimme tietoa ja osaamista kognitiivisesta saavutettavuudesta yhteiskehittämisen keinoilla. Yhteiskehittämistyöpajoissa parannettiin verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta yhdessä kuntien, hyvinvointialueiden ja viranomaisten verkkoviestijöiden kanssa. Työpajoissa hyödynnettiin hankkeessa tuotettua materiaalia, ja kokemusasiantuntijoilla on ollut keskeinen rooli toiminnassa. Yhdessä tehdyt oivallukset ja ohjeet, miten voi järjestää yhteiskehittämistyöpajoja, on jaettu avoimesti kaikkien hyödynnettäviksi. 

Palautetta antamalla saavutettavampia palveluita

Selkeästi meille -hanke kehitti myös toimintamallin saavutettavuuden iskuryhmätoiminnalle. Iskuryhmässä osallistujat tekivat saavutettavuusiskuja, eli testasivat ja antoivat palautetta erilaisiin palveluihin. Eri puolilla Suomea toimineet ryhmät antoivat palautetta verkkosivuista, sovelluksista ja itsepalveluautomaateista, kohtasivat sähköisten palveluiden kehittäjiä ja saivat kokemuksia aidosta vaikuttamisesta heille tärkeisiin palveluihin. Iskuryhmien vaikutus tiedon levittämisessä sekä palveluiden helppokäyttöisyyden ja ymmärrettävyyden parantamisessa on ollut merkittävä. Samalla osallistujat ovat rohkaistuivat käyttämään uusia sähköisiä palveluita.

Selkeästi meille -tunnus viestii edelläkävijyydestä

Selkeästi meille -hanke myönsi Selkeästi meille -tunnuksen organisaatioille, jotka sitoutuivat kognitiivisen saavutettavuuden edistämiseen. Tunnus viestii siitä, että organisaatio suhtautuu myönteisesti kognitiiviseen saavutettavuuteen ja palvelua on testattu käyttäjillä, joilla on kognitiivisia haasteita.

Esimerkki kognitiivisesti saavutettavasta verkkosivusta

Selkeästimeille.fi on konkreettinen esimerkki kognitiivisesti saavutettavasta sivustosta. Suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon hankkeessa tehdyt huomiot. Suunnitteluprosessissa oli mukana koko hanketiimi sekä sivuston kehittäjäksi valittu Site Logic. Sivustoa on päivitetty ja kehitetty käyttäjäpalautteen ja kokemusten pohjalta koko hankkeen ajan. Verkkosivut on rahoitettu sosiaali- ja terveysministeriön järjestöavustuksella (STEA) sekä Tukilinja-säätiön Vuoden Toimija -tunnustusapurahalla. Selkeästimeille.fi sai Helsingin vammaisneuvoston esteettömyys- ja saavutettavuustunnustuksen joulukuussa 2023. Verkkosivuja hallinnoi Kehitysvammatuki 57 ry.

Materiaalipankki kognitiivisen saavutettavuuden parantamiseksi

Selkeästimeille.fi-sivustolle on koottu hankkeessa tuotettua materiaalia, vinkkejä ja oppaita helppokäyttöisyyden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Uutisarkisto-osiosta löydät kiinnostavia kirjoituksia kognitiivisesta saavutettavuudesta. Hyödynnä ja jaa epäkaupalliseen tarkoitukseen, kun mainitset lähteen: selkeästimeille.fi.

Yhdessä yhteiskunta saavutettavaksi

Selkeästi meille -hanke kannustaa kaikkia mukaan kehittämään omia sähköisiä palvelujaan kaikille saavutettaviksi! Palveluiden kehittäjät voivat ottaaa mukaan kaikenlaiset käyttäjät testaamaan ja arvioimaan palveluiden toimintaa, jotta ne soveltuvat mahdollisimman monelle erilaiselle ihmiselle. Jokainen verkkopalveluiden käyttäjä voi antaa palautetta ja vaatia parempaa,jotta palveluiden tekijät osaavat tehdä palveluista helpompia käyttää ja ymmärtää.

Piirretyt puhekupla, tietokone, kynä ja peukalo ylöspäin. Teksti: Saavutettavaa viestintää kaikille -slogan eli tunnuslause.

Kysy lisää hankkeesta

Takaisin ylös