Siirry suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Tässä osiossa voit lukea taustatietoa Selkeästi meille -hankkeesta. Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke toimii vuosina 2020-2023. Hanke tukee kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä sähköisten palvelujen ja itsepalvelupäätteiden kognitiivista saavutettavuutta eli helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Tätä osiota päivitetään alkuvuoden 2023 aikana.

Selkeästi meille -hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke on kerännyt kokemuksia, tuottanut tietoa, ja materiaalia kognitiivisesta saavutettavuudesta vuosien 2020–2022 aikana ja jatkaa kehittämis- ja vaikuttamistyötä vuoden 2023 ajan. Hanke edistää sähköisten palvelujen ja itsepalvelupäätteiden kognitiivista saavutettavuutta eli helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta yhä useamman ihmisen on mahdollista osallistua ja toimia itsenäisemmin digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Hankkeen tehtävänä on:

  • lisätä sähköisten palveluiden tekijöiden ja sisällöntuottajien ymmärrystä kognitiivisesta saavutettavuudesta ja testaamista käyttäjillä
  • levittää tietoa kognitiivisesta saavutettavuudesta päättäjille ja viranomaisille
  • arvioida eri verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta sekä
  • tukea kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia saavutettavamman yhteiskunnan puolesta.

Kehitysvammaiset ihmiset ovat hankkeessa keskeisiä toimijoita niin kokemusasiantuntijoina kuin kansalaisvaikuttajina.

Hanke arvioi verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta

Hankkeessa on kehitetty vuosien 2020-2022 aikana arviointikriteeristö kognitiiviselle saavutettavuudelle. Kriteeristöä hyödynnetään hankkeen tekemissä verkkopalveluiden kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneissa. Arvioitavia kohteita on testannut hankkeen saavutettavuustestaajien ja kokemusasiantuntijoiden lisäksi suuri joukko yksittäisiä käyttäjätestaajia, joilla on kognitiivisia toimintarajoitteita. Arviointikriteeristö on muodostunut testausten havainnoista ja asioista, jotka helpottavat ja vaikeuttavat verkkopalvelun käyttämistä ja ymmärtämistä.

Arviointikriteeristöä hyödynnetään verkkopalvelujen kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneissa. Hanke on arvioinut 15 verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden vuoden 2022 loppuun mennessä. Kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnit ja arviointikriteeristön kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan. Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö löytyy ohjeiden muodossa verkkosivuiltamme tästä linkistä.

Hankkeen tekemään arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Selkeästi meille -tunnuksen.

Saavutettavuuden iskuryhmät tukevat kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia

Hanke järjestää saavutettavuuden iskuryhmiä. Vapaaehtoiset osallistujat vaikuttavat eli tekevät saavutettavuusiskuja heille tärkeisiin kohteisiin. Kohde voi olla esimerkiksi mobiilisovellus tai jokin itsepalvelulaite. Eri organisaatiot voivat ehdottaa oman palvelunsa testattavaksi, joista iskuryhmän osallistujat äänestävät, mihin haluavat iskeä. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua organisaatioiden kanssa, jotta he osaavat ottaa huomioon kehitysvammaisten ihmisten sekä muiden kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvien tarpeita. Samalla osallistujat tutustuvat ja vaikuttavat monipuolisemmin sähköisiin palveluihin ja -itsepalvelulaitteisiin, jotta voisivat käyttää niitä helpommin ja itsenäisemmin.

Esimerkki kognitiivisesti saavutettavasta verkkosivusta

Hanke keräsi ensimmäisen vuoden aikana kokemuksia kognitiivisesti saavutettavista verkkosivusta. Toisen vuoden aikana päätettiin perustaa hankkeelle omat verkkosivut ja aloitettiin verkkosivuston suunnittelu. Suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon hankkeessa tehdyt huomiot mahdollisimman hyvin. Suunnitteluprosessissa on mukana koko hanketiimi sekä sivuston kehittäjäksi valittu Site Logic.

Sivusto on yksi Selkeästi meille -hankkeen lopputuotos. Verkkosivuista pyritään tekemään esimerkkisivut niin teknisesti kuin kognitiivisesti saavutettavista verkkosivuista. Saavutettavuutta täytyy työstää, testata ja kehittää koko ajan, eikä se tule koskaan täysin valmiiksi. Palautteen ja käyttäjäkokemusten avulla kehitämme sivustoa. Verkkosivua kehitetään ja päivitetään hankkeen loppuun asti eli vuoden 2023 loppuun. Tiedotamme suuremmista muutoksista. Verkkosivut on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) sekä Tukilinja-säätiön Vuoden Toimija -tunnustusapurahasta.

Yhdessä yhteiskunta saavutettavaksi

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, joka vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä tieto ei ole aidosti saavutettavaa, jos verkkopalvelussa oleva tieto ei ole ymmärrettävää, selkeää ja helposti löydettävää. Saavutettavan yhteiskunnan eteen voivat kaikki tehdä työtä.

Selkeästi meille -hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia sähköisiä palvelujaan sellaiseksi, että ne ovat kaikille saavutettavat: saavutettavaa viestintää kaikille!

Saavutettavaa viestintää kaikille -slogan.
Selkeästi meille -hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia verkkopalvelujaan sellaiseksi, että ne ovat kaikille saavutettavat: saavutettavaa viestintää kaikille!

Kysy lisää hankkeesta

Takaisin ylös