Siirry suoraan sisältöön

Ohjeita tuettuun käyttäjätestaukseen

Tällä sivulla voit lukea asioista, joita sinun kannattaa ottaa huomioon, kun järjestät tuetun käyttäjätestauksen. Tuettu käyttäjätestaus tarkoittaa, että käyttäjätestaaja tarvitsee enemmän tukea testausta järjestävältä taholta, jotta voi osallistua käyttäjätestaukseen. Ohjeet perustuvat Selkeästi meille -hankkeen testauksissa ja arvioinneissa kerääntyneseen kokemuksiin. Ohjeita voi soveltaa omiin käyttötarkoituksiin sopiviksi.

Tutun verkkopalvelun rakenteeseen ja sisältöön sokaistuu helposti. Omilla sivuilla liikkuminen on sujuvaa, kun tietää missä ja millä nimellä asiat ovat. Ulkopuolisen silmin rakenne voi tuntua hämmentävältä tai tekstistä saattaa puuttua olennaisia asioita. Tämän vuoksi käyttäjätestaukset ovat tärkeä osa saavutettavan verkkopalvelun suunnittelu- ja kehitystyötä. Verkkopalveluita on hyvä testata erilaisilla käyttäjäryhmillä. Eri käyttäjäryhmissä tehdyt havainnot hyödyttävät kaikkia verkkopalveluiden käyttäjiä.

Mitä on tuettu käyttäjätestaus?

Tuetulla käyttäjätestauksella tarkoitetaan käyttäjätestausta, jossa testaajalla on jokin tuen tarve, joka on tärkeä ottaa huomioon testaustilanteessa. Henkilöllä voi olla haasteita esimerkiksi muistamisessa ja hahmottamisessa. Tällä sivulla kerrotaan, miten testaajaa voi tukea, niin, että testauksesta tulee molemmin puolin hyödyllinen kokemus. Käyttäjätestauksessa testaajaksi kutsutut henkilöt tekevät erilaisia tehtäviä verkkopalvelussa.

Yleisiä huomioita

Testaus on tärkeä järjestää rauhallisessa tilassa. Usein testaajille tulee tilanteessa monia uusia asioita varsinaisen testauksen lisäksi, joten tilanne voi tuntua kuormittavalta. Esimerkiksi tietokoneen käytön opettelu voi vaatia aikaa, joten jos testaus on mahdollista toteuttaa testaajalle tutulla laitteella, esimerkiksi hänen omalla puhelimellaan, kannattaa siihen antaa mahdollisuus. Näin testaus keskittyy kyseisen verkkopalvelun testaukseen, eikä käyttäjälle uuden laitteen käyttämisen opetteluun. On tärkeää pitää testaus mahdollisimman kiireettömänä ja häiriöttömänä. Huolellinen valmistautuminen on paras tapa tehdä testauksesta miellyttävä kokemus.

Käyttäjätestauksen järjestäminen

Hyödynnä käyttäjätestauksessa arviointikriteeristöä

Selkeästi meille -hankkeessa on tuotettu kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö vuosina 2020–2023. Kriteeristössä on yhdistelty hankkeen käyttäjätestauksissa tehtyjä havaintoja, kokemusasiantuntijoiden huomioita ja olemassa olevaa tietoa. Käyttäjätestauksissa voidaan havainnoida kriteeristöön koottuja asioita. Havainnointi tapahtuu erilaisten tehtävien avulla, joita käyttäjätestaajat tekevät. 

Tutustu lisää kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöon tästä.

Lisätietoja

Takaisin ylös