Siirry suoraan sisältöön

Järjestä saavutettavuuden iskuryhmä

Tälle sivulle on koottu ohjeita, joilla ryhmät voivat tutkia sähköisten palveluiden helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä antaa niistä palautetta. Ohjeet tarkoitettu ryhmän vetäjälle, joka haluaa yhdessä ryhmän kanssa vaikuttaa netissä olevaan tietoon ja sähköisiin palveluihin.

Mikä on saavutettavuuden iskuryhmä?

Saavutettavuuden iskuryhmä on toimintaa, jossa ryhmä testaa valitsemaansa sähköistä palvelua ja vaikuttaa sen helppokäyttöisyyteen ja ymmärrettävyyteen antamalla palautetta, eli tekee saavutettavuusiskun. Saavutettavuuden iskuryhmän toiminnan tarkoitus on kannustaa osallistujia sähköisten palveluiden käyttämiseen ja herättää palveluita tarjoavat organisaatiot huomaamaan, miten he voisivat tehdä palveluistaan helpompia käyttää ja ymmärtää.

Yhdessä tekeminen madaltaa kynnystä

Uuden sähköisen palvelun käyttäminen voi tuntua vaikealta ja palautteen antaminen yksin voi olla pelottavaa. Usein ihmiset rohkaistuvat käyttämään sähköisiä palveluita, kun siihen saa kannustusta ja onnistumisen kokemuksia. Ryhmän tuki tarjoaa turvallisen ilmapiirin, jossa saa kokeilla ja voi kertoa sekä onnistumisista ja haasteista. 

Saavutettavuuden iskuryhmässä vaikutetaan itselle tärkeisiin palveluihin 

Saavutettavuuden iskuryhmä valitsee sähköisen palvelun, johon vaikuttaminen tuntuu tärkeältä. Palvelu voi olla arkisten asioiden hoitamisen kannalta merkittävä, kuten pankin tai viraston verkkosivusto. Palvelu voi olla myös jokin automaatti tai itsepalvelulaite, jota käytetään vapaa-ajalla, mutta jonka ryhmä haluaisi toimivan paremmin. 

Palautteen antaminen edistää saavutettavuutta 

Saavutettavuuden iskuryhmä antaa palautetta suoraan palvelua tarjoavalle organisaatiolle. Iskuryhmä pyrkii tapaamaan palveluiden kehittäjiä, mikä luo aitoja kohtaamisia ja kokemusten vaihtoa. Palautteen antaminen auttaa digitaalisten palveluiden ylläpitäjiä huomioimaan eri käyttäjien tarpeet ja mahdolliset esteet. 

Ohjeet saavutettavuuden iskuryhmän järjestämiseen

Ohjeet on tarkoitettu erilaisten ryhmien vetäjien tueksi, esimerkiksi osana opetusta tai harrastustoimintaa, mutta niitä voivat soveltaa myös yksityiset henkilöt, jotka haluavat antaa palautetta sähköisistä palveluista.  

Sopiva ryhmäkoko on 4–6 osallistujaa, joilla on jonkin verran kokemuksia digilaitteiden käytöstä. Ryhmän vetäjän vaatimuksena on sitoutunut, kannustava ja innostava asenne ryhmän tukena. Ohjeet sisältävät myös ryhmän vaikuttamistyön arvioinnin ja saavutettavuuden iskuryhmästä ja saavutettavuusiskusta viestinnän muille.

Saavutettavuuden iskuryhmän tavoite on, että osallistujat

  • käyttävät sähköisiä palveluja, joita eivät ole aikaisemmin pystyneet käyttämään tai joita haluaisivat käyttää
  • antavat palautetta käyttökokemuksista
  • levittävät tietoa digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyden parantamisesta
  • viestivät saavutettavuusiskun tekemisestä muille. 

Toiminta koostuu kolmesta työpajasta

  1. Tutustutaan sähköisiin palveluihin 
  2. Kokeillaan sähköistä palvelua ja kootaan palaute 
  3. Arvioidaan ja viestitään vaikuttamistyöstä 

Työpajoihin valmistautuminen

1. Työpaja: Tutustutaan sähköisiin palveluihin

2. Työpaja: Testataan sähköistä palvelua ja kootaan palaute

3. Työpaja: Arvioidaan ja viestitään vaikuttamistyöstä

Vinkkejä sähköisten palveluiden testaamiseen ja palautteen antamiseen

Lisätietoa

Takaisin ylös