Siirry suoraan sisältöön

Valtioneuvosto.fi-sivustolle myönnettiin Selkeästi meille -tunnus

  • Arvioinnit
  • Julkaistu: 14.2.2023
Valtioneuvoston logo.

Selkeästi meille -hanke arvioi valtioneuvosto.fi-sivuston kognitiivista saavutettavuutta marraskuussa 2022. Valtioneuvosto.fi-sivustoa ylläpitää valtioneuvoston kanslia, joka on yksi ministeriöistä. Sivusto tarjoaa tärkeää ajankohtaista tietoa kansalaisille, median edustajille, viranomaisille, tutkijoille, asiantuntijoille ja valtioneuvoston työntekijöille. Sivustolle on koottu tietopaketteja esimerkiksi Ukrainan sodasta ja Suomen Nato-hakemusprosessista. 

Hankkeen saavutettavuustiimin lisäksi testaukseen osallistui kuusi käyttäjätestaajaa. Arvioinnissa havaittiin, että sivustolla on sekä vahvuuksia että kehitettäviä asioita. Tässä on muutama arvioinnissa esille noussut asia. 

  • Sivustolla navigoiminen eli liikkuminen onnistui testaajilta pääosin hyvin. Eri osiot löytyivät vaivattomasti. Jos tietää, mitä sivustolta etsii, se on todennäköisesti helppo löytää valikosta, etusivulta tai hakukoneen avulla. Hakukone ymmärtää esimerkiksi, että päivähoito tarkoittaa varhaiskasvatusta. Se on hyvä, koska jotkut käyttäjät saattavat etsiä tietoa arkikielessä käytetyillä sanoilla.  
  • Kaikille kansalaisille kirjoitetut osiot Natosta ja Ukrainan sodasta ovat sivuston selkeimpiä osioita ja ne on helppo löytää. On hyvä idea tehdä ymmärrettävämpiä kokonaisuuksia ajankohtaisista asioista. Näissä osioissa tieto on paketoitu helpommin lähestyttäväksi ja kohderyhmää palvelevaksi. Tietoa on esimerkiksi tiivistetty laajennuspaneeleihin eli haitareihin. 
  • Testaajat kokivat, että sivuston teksti on pienikokoista. Suurempaa tekstiä olisi helpompaa lukea. 
  • Politiikan kieli on monelle vaikeaa, koska se vaatii pohjatietoa ja sisältää vieraita sanoja ja ilmauksia. Joillakin sivuilla on myös laajoja kokonaisuuksia ja paljon asiaa. Käyttäjää auttaisi esimerkiksi se, jos alussa olisi selkeä tiivistelmä tärkeistä asioista. Eri kokonaisuuksia voi ryhmitellä vaikka käyttämällä taustaväriä, jotta käyttäjän on helppo huomata, mitkä asiat kuuluvat yhteen ja mikä on tarkoitus lukea ensin.  
  • Moni paljon tietoa sisältävä sivukokonaisuus hyötyisi alussa olevasta käyttöohjeesta, jossa kerrottaisiin, mikä sivu tämä on, mitä täällä voi tehdä ja miten tätä kannattaa käyttää.  

Valtioneuvosto.fi-sivustolle on tulossa hankkeen ehdottamia muutoksia, kun sivustoa uudistetaan. Valtioneuvoston kanslia aikoo huomioida kognitiivisen saavutettavuuden myös jatkossa ja jatkaa yhteisyötä Selkeästi meille -hankkeen kanssa vuonna 2023. 

Hyödyllinen prosessi, jonka loppuraportissa oli myös konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Lisäsi ymmärrystä kognitiivisesta saavutettavuudesta. Verkkosisältöjen jäsentelyllä ja toimitustyöllä on iso merkitys sisältöjen ymmärrettävyyden kehittämisessä. – Valtioneuvoston kanslian yhteyshenkilö  

Olemme myöntäneet Valtioneuvosto.fi-sivustolle Selkeästi meille -tunnuksen merkiksi siitä, että he haluavat edistää verkkopalvelunsa kognitiivista saavutettavuutta. Kiitos työstänne kognitiivisen saavutettavuuden edistämiseksi, valtioneuvoston kanslia!

Lue myös nämä

Takaisin ylös