Siirry suoraan sisältöön

Näin teet saavutettavuusiskun

Nykyään moni tieto ja palvelu on netissä. On tärkeää, että tietoa on helppo löytää ja ymmärtää. Tälle sivulle on koottu ohjeita, miten erilaiset ryhmät voivat tutkia netissä olevia palveluja ja vaikuttaa niiden helppokäyttöisyyteen antamalla palautetta eli tekemään saavutettavuusiskun. Ohjeet on tarkoitettu ryhmän vetäjälle, joka haluaa yhdessä ryhmän kanssa vaikuttaa netissä olevaan tietoon ja palveluihin.

Ohjeita saa hyödyntää epäkaupalliseen tarkoitukseen, kun mainitsee lähteen: selkeästimeille.fi.

Kolmen kuvan sarjakuva nettisivuihin vaikuttamisesta. Ensimmäisessä kuvassa piirretyt hahmot ihmettelevät teitokoneen näyttöä, jossa on sekavaa tekstiä. Toisessa kuvassa yksi henkilöistä huutaa megafoniin ja neljä ihmistä kuuntelee sitä. Kolmannessa kuvassa piirretyt hahmot iloitsevat kädet ylhäällä, kun tietokoneen ruutu on selkeä.

Mikä on saavutettavuusisku?

Selkeästi meille -hanke käyttää erilaisiin nettipalveluihin annettavasta palautteesta nimitystä saavutettavuusisku. Saavutettavuusiskun tarkoitus on herättää nettipalveluja tarjoavat organisaatiot huomaamaan, miten tärkeää on, että heidän palvelunsa ovat helppoja käyttää ja ymmärtää.

Tälle sivulle kootut ohjeet siitä, miten saavutettavuusiskuja tehdään. Ohjeissa on myös vinkkejä nettisivujen ylläpitäjän tapaamiseen. Ohjeita voi soveltaa omiin tarpeisiin. Ohjeet on koottu Selkeästi meille -hankkeen saavutettavuuden iskuryhmän toiminnan pohjalta ja kokemuksista vuosina 2020-2022.

Ohjeet saavutettavuusiskun tekemiseen

Nämä ohjeet on tarkoitettu erilaisia ryhmiä vetäville. Ohjeet koostuvat kolmesta työpajasta, joita voi käyttää esimerkiksi osana opetusta tai harrastustoimintaa.

Näiden ohjeiden avulla voit tukea ryhmääsi tutkimaan nettipalveluja ja antamaan niistä palautetta eli tekemään saavutettavuusiskun. Palautteen antaminen on tärkeää, että palveluiden tarjoajat voivat tehdä palveluistaan helpompia käyttää ja ymmärtää. Työpajoissa osallistujat tutkivat yhdessä itselleen tärkeitä nettipalveluja ja antavat niistä palautetta.

Työpajat tukevat osallistujia

  • monipuoliseen netin käyttöön
  • oppimaan, mitä kaikkea netissä voi tehdä
  • vaikuttamaan nettipalveluihin.

Työpajoja on kolme. Ne on nimetty työpajan tavoitteen mukaisesti

  • tutustutaan nettipalveluihin
  • tutkitaan nettipalveluja ja annetaan palautetta
  • arvioidaan muutoksia.

Miksi on tärkeää tehdä saavutettavuusiskuja?

Saavutettavuusiskut auttavat nettipalveluiden ylläpitäjiä huomioimaan erilaisten käyttäjien tarpeet ja mahdolliset esteet palvelussa. On tärkeää, että nettipalvelut ovat helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä eli kognitiivisesti saavutettavia. Silloin löytää itselleen tärkeää tietoa helposti ja ymmärrettävästi, ilman turhia esteitä. Silloin voi itse päättää omista asioista, vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Se lisää omannäköistä ja itsenäistä elämää sekä osallisuutta yhteiskunnan toimintaan.

Työpajoihin valmistautuminen

1. Työpaja: Tutustutaan nettipalveluihin

2. Työpaja: Tutkitaan nettipalveluja ja tehdään saavutettavuusisku

3. Työpaja: Arvioidaan muutoksia

Vinkkejä nettisivun tutkimiseen ja palautteen antamiseen

Lisätietoa

Takaisin ylös