Siirry suoraan sisältöön

Kognitiivisen saavutettavuuden monet tulkinnat

  • Vieraskynä
  • Julkaistu: 23.5.2022
  • Kirjoittanut: Terhi Kärpänen
Henkilö pitää kädessään paksua kirjaa. Taustalla liitutaulu, jossa geometrisia kuvioita ja matemaattisia kaavoja.

Tässä kirjoituksessa Terhi Kärpänen kertoo alustavia tuloksia väitöskirjatutkimuksestansa, jonka pohjalta hän haluaa luoda yrityksille ohjeistusta kognitiivisen saavutettavuuden osa-alueista, ja yhteenvetoa siitä, miten saavutettavuus yleensä lisää kilpailuetua. Selkeä havainto on se, että käsitteenä kognitiivinen saavutettavuus on vaikea ymmärtää. Saavutettavuus on myös monelle yritykselle vielä vieras asia.

Kognitiivinen saavutettavuus on vaikea termi

Yleisesti voin todeta yrittäjien haastattelujen pohjalta, että saavutettavuus ja kognitiivinen saavutettavuus ovat hyvin vieraita termejä yrittäjille. Termit saavat myös erilaisia merkityksiä ja näkemyksiä riippuen asiayhteydestä. Saavutettavuus saatetaan edelleen sekoittaa saatavuuteen tai jonkin fyysisen paikan saavutettavuuteen. Osa haastateltavista yrittäjistä ymmärtää saavutettavuuden tärkeyden, mutta omissa digitaalisissa kanavissa saavutettavuusasiat ovat edelleen jääneet toteuttamatta. Usein syynä ovat omien resurssien tai osaamisen puute.

Kognitiivisesta saavutettavuudesta kysyttäessä, yrittäjät eivät sisäistä tai ymmärrä tätä termiä. Haastattelujen yhteydessä olen avannut käsitettä esimerkeillä, ja silloin yrittäjät ovat pystyneet antamaan konkreettisia esimerkkejä, miten he kognitiivisen saavutettavuuden näkevät omissa palveluissa. Kognitiivinen saavutettavuus terminä voi olla monelle vaikea ymmärtää, mitä kaikkea tämä pitää sisällään tai onko oikein puhua kognitiivisesta saavutettavuudesta. Itse näen kognitiivinen saavutettavuuden jaon yleensä verkkopalveluiden helppokäyttöisyyteen sekä sisältöön esimerkiksi ymmärrettävään kieleen.

Saavutettavuus on vielä monelle vieras asia

Olen tutkimukseeni haastatellut myös asiantuntijoita ja he ovat nähneet kognitiivisen saavutettavuuden hieman eri tavoin. Yleinen kommentti on ollut, että termi on vaikea ymmärtää, ellei saavutettavuusasiat ole tuttuja. Osalle haastateltavista kognitiivinen saavutettavuus on liittynyt myös tiedon tai tiedonkäsittelyn saavutettavuuteen. Ymmärrettävyys ja selkeys ovat aiheita, jotka korostuvat vastauksissa.

Aihetta paljon tutkinut haastateltava mainitsi, että kognitiivista saavutettavuutta voidaan pitää osittain tiedonkäsittelyyn liittyvänä, mutta usein tähän liitetään myös tunne, esimerkiksi turvallisuuden tunne kirjautumisen yhteydessä tai evästeiden hyväksymisessä. Usein kognitiivinen saavutettavuus mielletään hyödyttävän ainoastaan henkilöitä, joilla on kognitiivisia haasteita, mutta todellisuudessa se hyödyttää meitä kaikkia.

Yhteenveto: Saavutettavuuden huomioinen verkkopalveluissa hyödyttää kaikkia

Yhteenvetona tähänastisista tuloksista voin todeta, että yrittäjille tarvitaan ehdottomasti lisää tietoa aiheesta. On tärkeää, että yrittäjille suunnataan hankkeita ja tukea, jotta saavutettavuus tulisi osaksi heidänkin digitaalisia palveluita ja heille tulisi ymmärrys aiheesta. Yksi hanke, jossa itse olen mukana, on Disko-hanke (digitaalisten palvelujen saavutettavuus koronan kukistajana), jossa opetamme yrittäjiä konkreettisesti työstämään digitaalisista palveluista saavutettavampia niin digitaalisten palveluiden teknisten ominaisuuksien kuin sisällön ja markkinoinninkin osalta. Tähän hankkeeseen voi osallistua kaikki yrittäjät Uudeltamaalta.

Toivon, että konkreettisten esimerkkien kautta yrittäjien ymmärrys saavutettavuudesta lisääntyy. Saavutettavuuden huomioiminen auttaa yrittäjiä esimerkiksi hakukonenäkyvyydessä ja loppukäyttäjiä esimerkiksi palvelujen käytettävyydessä. On paljon asioita, mitä yritykset voivat esimerkiksi sisältöjen osalta tehdä tukien samalla kognitiivista saavutettavuutta.

Kognitiivisen saavutettavuuden terminologiaan liittyen tai siihen liittyvien osa-alueiden tunnistamiseen jatkan vielä tutkimusta ja haastatteluja vuoden 2022 ajan. Toivottavasti pystyn työstämään tuloksista yhteistä ohjeistusta organisaatioille. Me kaikki hyödymme selkeistä, ymmärrettävistä digitaalista palveluista niin palvelun tuottajat kuin loppukäyttäjätkin.

Disko-hanke

Digitaalisten palvelujen saavutettavuus koronan kukistajana -hanke eli disko-hanke paneutuu laajasti digitaalisen saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämiseen. Hankkeessa tavoitellaan digitaalisten palveluiden käytettävyyden merkittävää lisääntymistä EU:ssa valmisteilla olevan esteettömyysdirektiivin mukaisesti jo ennen kansallisen lainsäädännön lopullista valmistumista Suomessa.  

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa Disko-hankkeesta tästä linkistä (linkki vie pois tältä sivustolta ja aukeaa uuteen välilehteen).

Kirjoituksen kuva on Pixabay.com-palvelusta.

Terhi Kärpänen

Lehtori Laurea Ammattikorkeakoulussa, Disko-hankkeen saavutettavuusasiantuntija.

Lue myös nämä

Takaisin ylös