Siirry suoraan sisältöön

Viranomaiset kehittivät verkkopalvelujaan helpommiksi käyttää ja ymmärtää

 • Tiedotteet
 • Julkaistu: 4.12.2023
Kaksi piirroshahmoa istuu päydän äärellä ja keskustelee. Kuvassa teksti Yhteiskehittämällä ymmärrettävä verkkopavelu. Viranomaiset kehittivät yhdessä verkkopalveluidensa kognitiivista saavutettavuutta.

Selkeästi meille -hankkeen kolmannessa yhteiskehittämisessä neljä viranomaistahoa kokoontui yhteen kehittämään omia verkkopalvelujaan helpommiksi käyttää ja ymmärtää. Mukana olivat

 • vero.fi
 • Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
 • Metsähallituksen eräluvat (eräluvat.fi)
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (valvira.fi).

Viranomaisilla on kaikilla samat haasteet verkkosivustojensa kanssa: velvoite kertoa asioista lain vaatimalla tavalla, mutta niin, että kansalaiset ymmärtävät sivustoille koottua tietoa. Yhtälö on hankala, ja muun muassa tämän vuoksi viranomaiset kokivat yhteiskehittämiseen osallistumisen tärkeäksi. Viranomaisviestijöiden kanssa yhteiskehittämisessä oli mukana Selkeästi meille -hankkeen tiimi sekä kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyviä käyttäjätestaajia.

Monenlaisia oivalluksia

Yhteiskehittämisessä tehtiin monenlaisia oivalluksia, jotka liittyivät muun muassa

 • tiedon tiivistämiseen ja jäsentelyyn
 • sivustolla käytettävään kieleen
 • sivupohjien samanlaisuuteen
 • sivujen lukemisjärjestykseen.

Tiedon tiivistäminen, käyttäjää aktivoiva kieli ja samana pysyvä sivupohja

Kun sivustolla on paljon tietoa, on tärkeää, että tietoa esitetään tiivistetysti ja jäsennellysti. Tiivistelmät ja yleistajuisesti kirjoitetut sisällöt, joita täydennetään vaadittavilla lakiteksteillä ovat keinoja lisätä verkkopalveluiden ymmärrettävyyttä. Käyttäjää aktivoiva ”tee näin” -tyylinen kieli tukee selkeyttä ja on hyödyksi erityisesti käyttäjille suunnatuissa ohjeissa. Erilaisissa prosesseissa numerointi auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia sekä muistamaan, missä järjestyksessä asiat etenevät.

Samanlaisena pysyvä sivupohja helpottaa tiedon löytymistä, kun käyttäjän ei tarvitse joka kerta uudelle sivulle siirtyessään opetella uudelleen, mistä tietoa löytyy.

Hyvä sivupohja voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

 • otsikko
 • tiivistelmä
 • asiasisältö käyttäjää puhuttelevalla kielellä
 • sisällön ryhmittely esimerkiksi haitarielementtiin
 • loppuun lakitekstit ja muut vastaavat omina linkkeinään
 • yhteystiedot, mistä asiasta saa tarvittaessa lisätietoa.

Usein laki vaatii käyttämään tiettyjä sanoja tai termejä, mutta näille voidaan tarjota ihmisten arkea lähempänä olevia selityksiä. Arkikieltä ymmärtävä hakutoiminto auttaa, esimerkiksi vero.fi-sivustolla voi hakea tietoa mätkyistä, vaikka oikea sana on jäännösvero.

Sivun lukemisjärjestys – ohjaako se käyttäjän löytämään oleellisimmat asiat verkkosivuilta?

Sivun lukemisjärjestys on myös tärkeä asia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun käyttäjä tulee verkkosivulle, hänen on helppo päätellä, mitkä asiat ovat sivulla tärkeimpiä. Mobiiliversiossa käyttäjä ei tee valintaa itse, vaan hän näkee asian, joka on sijoitettu sivustolle ensimmäiseksi. Tietokoneella verkkosivua käytettäessä sen sijaan voi sivunäkymässä olla yhtä aikaa monta samanarvoiselta näyttävää asiaa. Jos oleellisimpia asioita ei ole korostettu riittävästi, huomio voi kiinnittyä epäolennaisiin asioihin. Yksi oivallus yhteiskehittämisessä liittyikin siihen, että kannattaa miettiä verkkosivun oikean laidan käyttöä. Jos sivustolla on esimerkiksi vasemmassa laidassa valikko, keskellä asiasisältöä ja oikeassa laidassa erilaisia nostoja, esimerkiksi yhteystietolaatikoita, voi näkymä olla sekava ja rauhaton. Moni käyttäjä ei huomaa oikeaan laitaan sijoitettuja asioita.

Uuden valvira.fi-sivuston kehittämisessä on hyödynnetty selkeästimeille.fi-sivustolle koottuja ohjeita

Valvira.fi-sivusto on aivan uusi, se avattiin käyttäjille tämän vuoden syyskuussa. Valvira hyödynsi sivuston suunnittelussa ja kehittämisessä selkeästimeille.fi-sivustolle tuotettuja ohjeita. Valvira.fi-sivustolla korostuu muun muassa se, että sivupohja on pyritty pitämään sivustolla samana, teksti on kirjoitettu lukijaa puhuttelevalla tavalla ja vaikeat lakitekstit on lisätty sivun loppuun ja yhteystiedot löytyvät myös aina samasta paikasta sivun alalaidasta.

Viranomaisille myönnettiin Selkeästi meille -tunnukset

Yhteiskehittämisen työpajaan osallistuneille viranomaisille myönnettiin Selkeästi meille -tunnus. Tunnus myönnetään niiden tahojen verkkopalveluille, jotka ovat tehneet yhteistyötä Selkeästi meille -hankkeen kanssa ja suhtautuvat myönteisesti kognitiivisen saavutettavuuden edistämiseen.

Yhteiskehittäminen Selkeästi meille -hankkeessa

Selkeästi meille -hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke edistää sähköisten palvelujen kognitiivista saavutettavuutta eli helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta yhä useamman ihmisen on mahdollista osallistua ja toimia itsenäisemmin digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Vuoden 2023 aikana hanke järjestää yhteiskehittämistyöpajoja, joita järjestetään viranomaisten lisäksi hyvinvointialueille ja kunnille.

Lue myös nämä

Takaisin ylös