Siirry suoraan sisältöön

Tukilinja mahdollisti testaajien palkkiot ja verkkosivut

  • Tiedotteet
  • Julkaistu: 14.4.2023
Viisi henkilöä selin kuvassa, yksi henkilö testaa VR:n lipunmyyntilaitetta.

Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen Selkeästi meille -hanke sai hankkeen ensimmäisenä vuonna Tukilinjan Vuoden Toimija 2020 -apurahan. Apuraha suunnattiin sekä hankkeen saavutettavuustestauksiin osallistuvien käyttäjätestaajien palkkioihin että kognitiivisesta saavutettavuudesta tehtävään tiedottamiseen.

Palkkio käyttäjätestaajille

Selkeästi meille -hanke on arvioinut vuosien 2021–2022 aikana 15 verkkosivustoa, kaksi mobiilisovellusta ja lipunmyyntilaitteen. Jokaiseen arviointiin on osallistunut hankkeen saavutettavuustiimin lisäksi yksittäisiä käyttäjätestaajia, joilla on kognitiivisia toimintarajoitteita. Käyttäjätestaajia on osallistunut yhteensä 50 testauspajaan 37 eri testaajaa. Osa käyttäjätestaajista on osallistunut myös hankkeen järjestämiin saavutettavuuden iskuryhmiin, joissa osallistujat tekevät saavutettavuusiskuja heille tärkeisiin verkkopalveluihin. Testaukset ovat tapahtuneet joko etäyhteyden välityksellä tai paikan päällä, riippuen testaajasta ja koronarajoituksista. Tukilinjan apuraha on mahdollistanut sen, että olemme voineet maksaa korvauksen testaukseen osallistuneille.

Palautteita käyttäjätestaukseen osallistuneilta

Hankkeen käyttäjätestauksiin osallistuneet henkilöt olivat kaikki tyytyväisiä siihen, että pääsivät mukaan antamaan palautetta tärkeistä verkkopalveluista. Osallistuminen on tärkeää myös siksi, että käyttäjät saavat kokemuksen siitä, että heidän mielipiteellään on merkitystä ja että heitä kuunnellaan. Tämän lisäksi testaukseen osallistuneet oppivat uusia asioita nettisivuista. Lähes kaikki testaajat olivat testauksen jälkeen myös halukkaita osallistumaan testaukseen uudestaan ja moni heistä osallistuikin hankkeen järjestämiseen testaukseen useamman kerran.

Olen tyytyväinen, että pääsin mukaan. Haluan osallistua, että nettisivuista tulee ymmärrettävät kaikille. Että niistä nettisivuista olisi hyötyä.

Osallistuminen oli mielenkiintoista. Voisi kyllä osallistua uudelleen. Tärkeää, että ihmiset käyttää nettiä eikä kaikki ole päteviä.

Enemmän voisi olla tällaisia. Opin uusia asioita. Opitaan yhdessä. Haluan päästä vaikuttamaan ja voin tehdä ilman palkkaa, mutta palkka plussaa. Annetaan enemmän aikaa ja selitetään tehtävät. Osallistun mielelläni uudelleen!

Tosi hyvä kokemus. Hyvä fiilis, jos voin tehdä jotain nettisivujen parantamiseen, jos voin antaa palautetta. Jos se voi parantaa nettisivuja.

Oppi taas uutta. Kivalta tuntui. Joskus olisi kiva tehdä testaus paikan päällä Helsingissä tai Turussa. Voisin osallistua uudelleenkin. On tärkeätä tietää, miten onnistuu verkkosivut.

Nettisivuihin vaikuttaminen on tärkeää, että ihmiset oppisivat käyttämään enemmän niitä. Ei ne tavalliset, ne, jotka näitä tekee niin ei huomaa. Jos ei mitään asiaa vaadi niin ei tiedetä ennen kuin itse kokeilee, onko ne helpot vai vaikeat.

Oli kivaa ja sain omia näkemyksiä antaa nettisivun käyttämiseksi, osallistuisin joka kerta mihin pyydetään, on niin kivaa hommaa, on tärkeä vaikuttaa nettisivuihin, että siellä olisi helpompaa käyttää ja kyllä haluisin koska minulla on kokemusta ja haluan osallistua kaikkiin.

Hankkeen verkkosivut

Osa Tukilinja-säätiön Vuoden Toimija -tunnustusapurahasta on käytetty Selkeästimeille.fi-sivuston kehittämistyöhön ja osa on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA). Hanke keräsi ensimmäisen vuoden aikana kokemuksia kognitiivisesti saavutettavista verkkosivusta. Toisen vuoden aikana päätettiin perustaa hankkeelle omat verkkosivut ja aloitettiin verkkosivuston suunnittelu. Suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon hankkeessa tehdyt huomiot mahdollisimman hyvin. Suunnitteluprosessissa on mukana koko hanketiimi sekä sivuston kehittäjäksi valittu Site Logic.

Sivusto on yksi Selkeästi meille -hankkeen lopputuotos. Verkkosivuista pyritään tekemään esimerkkisivut niin teknisesti kuin kognitiivisesti saavutettavista verkkosivuista. Saavutettavuutta tulee testata ja kehittää koko ajan, eikä se tule koskaan täysin valmiiksi. Palautteen ja käyttäjäkokemusten avulla kehitimme sivustoa vuosien 2020–2022 aikana ja kehitämme vielä vuoden 2023 aikana.

Hanke jatkuu vuonna 2023

Selkeästi meille -hanke sai iloisia uutisia rahoittajalta STEA:lta ja hanke sai vuoden jatkorahoituksen. Hanke edistää vuoden 2023 aikana tehokkaammin sähköisten palvelujen ja itsepalvelupäätteiden kognitiivista saavutettavuutta eli helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi hanke rummuttaa käyttäjien ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamista, kun sähköisiä palveluita suunnitellaan, kehitetään tai päivitetään.

Rahoituksessa on huomioitu käyttäjätestaajille maksettava palkkio, joten Tukilinjan apuraha antoi raamit hankkeen jatkovuoden palkkioiden maksulle. Hanke maksaa palkkion hankkeen käyttäjätestauksiin osallistuville myös jatkovuoden aikana. Vuoden aikana kehitetään ja päivitetään verkkosivuja. Hanke kannustaa antamaan palkkion testaukseen osallistuville henkilöille heidän käyttämästään ajastaan. Verkkopalveluiden kognitiiviseen saavutettavuuteen on tärkeä kiinnittää huomiota, jotta ihmiset voivat etsiä ja löytää itselleen tärkeää tietoa verkosta ja osallistua digiyhteiskunnan toimintaan.

Suuri kiitos Tukilinja!

Lue myös nämä

Takaisin ylös