Siirry suoraan sisältöön

Kunnat kehittivät yhdessä verkkopalveluidensa kognitiivista saavutettavuutta 

  • Tiedotteet
  • Julkaistu: 10.10.2023
Kaksi piirroshahmoa istuu päydän äärellä ja keskustelee. Kuvassa teksti Yhteiskehittämällä ymmärrettävä verkkopavelu. Kunnat kehittävät yhdessä verkkopalveluidensa kognitiivista saavutettavuutta.

Selkeästi meille -hankkeen toisessa yhteiskehittämiskokonaisuudessa neljän kunnan verkkoviestijöitä kokoontui yhteen kehittämään omia verkkopalvelujaan. Mukana olivat 

  • Lahti (linkki vie sivulle www.lahti.fi) 
  • Hämeenlinna (linkki vie sivulle hameenlinna.fi) 
  • Jyväskylä (linkki vie sivulle jyvaskyla.fi)
  • Joutsa (linkki vie sivulle joutsa.fi). 

Kuntaviestijöiden kanssa yhteiskehittämisen työpajoissa oli Selkeästi meille -hankkeen tiimi sekä kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyviä käyttäjätestaajia. Työpajoissa keskusteltiin ja opittiin uutta siitä, mikä tekee verkkopalveluista helppoja käyttää ja ymmärtää.

Uusi tapa tarkastella verkkosivuja 

Yksittäisten huomioiden sijaan suurinta antia kuntien viestijöille oli oppia uusi tapa tarkastella verkkosivuja. Käyttäjätestaajien havainnot toivat hyvin esille kuntien verkkosivujen haasteita, mutta myös niiden vahvuuksia. Kuntaviestijät oivalsivat, että aina täytyy pitää mielessä monenlaiset käyttäjät erilaisine tarpeineen ja ominaisuuksineen. Kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvät lähtökohtaisesti kaikki, mutta joillekin se on verkkopalveluiden käytön edellytys. Tätä asiaa ei aina osata ottaa huomioon.

Yhteiskehittämiseen osallistuminen tarjosi kuntaviestijöille hyvän mallin käyttäjätestausten järjestämiseen jatkossa. Heille silmiä avaavaa oli myös testata itse toisen samankaltaisen verkkopalvelun käyttämistä. Kun asettuu itse verkkosivun käyttäjän asemaan, huomaa monia asioita, joita ei itselleen tutuilla verkkosivuilla näe.

Ratkaisuja asiointipalveluun

Tapaamisissa nousi esille myös yksittäisiä asioita, joihin yhteiskehittäjät miettivät yhdessä ratkaisuja. 

Yksi tällainen oli, millainen on hyvä kaikille kuntalaisille tarkoitettu asiointisivu ja mikä sille on verkkosivulla paras paikka. Asiointisivu on parhaimmillaan kokonaisuus, johon on koottu selkeästi ja ymmärrettävästi kuntalaisille tarkoitetut asiointi- ja neuvontapalvelut. Sähköisten asiointikanavien lisäksi kunnilla on usein erilaisia asiointipisteitä, joissa voi hoitaa erilaisia asioita. Kun nämä asiat on koottu yhteen paikkaan, voi kuntalainen helposti etsiä itselleen tärkeitä yhteystietoja. 

Sijoita asiointisivulle kaikki kuntalaisille tärkeät asiointikanavat

Asiointisivu on erityisen tärkeä niissä kaupungeissa ja kunnissa, joissa on jo luovuttu tai ollaan luopumassa yleisestä puhelinvaihteesta. Myös kuntien verkkosivuilla on näkyvissä kehityssuunta, että kansalaisia ohjataan hoitamaan omia asioitaan ensisijaisesti verkossa. Selkeät linkit ja hyvät ohjeet sähköisten palvelujen käyttöön ovat tärkeitä. 

Sijoita asiointisivu näkyvälle paikalle

Asiointipalvelun löydettävyyteen verkkosivulla vaikuttaa asiointipalvelun linkin sijainti ja näkyvyys. Monesti aivan sivun ylälaitaan sijoitettu linkki on huomaamaton ja se saattaa hukkua muiden samannäköisten linkkien joukkoon. Yksi keino on lisätä asiointi- ja neuvontapalvelun linkki osaksi päävalikkoa.  

Kaikki asiointikanavat kokoavan asiointi- ja neuvontasivun lisäksi on myös tärkeää, että eri aihepiireihin liittyvät asiointikanavat löytyvät kunkin aihepiirin sivulta. Esimerkiksi koulun ja kodin yhteydenpitoon tarkoitettu sähköinen asiointipalvelu on opetuksesta kertovassa osassa sivustoa. 

Tarjoa tarkat esteettömyystiedot 

Keskustelua herätti myös esteettömyystietojen esittäminen verkkosivuilla. Selkeästi meille -hankkeen käyttäjätestaaja huomautti, että pelkkä tieto esteettömästä tilasta ei riitä. Jos henkilöllä on esimerkiksi iso sähkökäyttöinen pyörätuoli, on tärkeää tietää, onko tilassa hissi ja mitkä ovat hissin oven mitat. Jos tilassa on kynnyksiä, kerrotaan kuinka korkeita ne ovat. Tietoa on tärkeä tarjota tekstillä, kuvilla ja videoilla. Silloin se on mahdollisimman saavutettava erilaisille käyttäjille. 

Kunnille myönnettiin Selkeästi meille -tunnukset

Yhteiskehittämisen työpajaan osallistuneille kunnille on myönnetty Selkeästi meille -tunnus. Tunnus myönnetään niiden tahojen verkkopalveluille, jotka ovat tehneet yhteistyötä Selkeästi meille -hankkeen kanssa ja suhtautuvat myönteisesti kognitiivisen saavutettavuuden edistämiseen. 

Yhteiskehittäminen Selkeästi meille -hankkeessa 

Selkeästi meille -hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke edistää sähköisten palvelujen kognitiivista saavutettavuutta eli helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta yhä useamman ihmisen on mahdollista osallistua ja toimia itsenäisemmin digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Vuoden 2023 aikana hanke järjestää yhteiskehittämistyöpajoja, joita järjestetään kuntien lisäksi hyvinvointialueille ja viranomaistahoille. 

Lue myös nämä

Takaisin ylös