Siirry suoraan sisältöön

Edelläkävijät huomioivat palveluissaan kaikki käyttäjät

  • Tiedotteet
  • Julkaistu: 2.12.2022
Mies katsoo kameraan ja osoittaa sormella.

Maailmassa on yli miljardi vammaista ihmistä, joille verkossa toimiminen ei ole itsestäänselvyys. Arviolta yli miljoona Suomessa asuvaa ihmistä hyötyy saavutettavuudesta. Palvelut digitalisoituvat voimakkaasti ja vuonna 2020 alkanut koronapandemia kiihdytti kehitystä entisestään. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan pysty käyttämään verkossa olevia palveluita, ellei niiden suunnittelussa oteta paremmin huomioon käyttäjien tarpeita.

Koronapandemian kanssa samaan aikaan käynnistyi myös Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen Selkeästi meille -hanke. Hankkeen taustalla oli pelko, että kehitysvammaiset ja muut kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvät ihmiset jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle, jos verkkopalvelut eivät ole ymmärrettäviä ja selkeitä, eli kognitiivisesti saavutettavia. Selkeästi meille -hanke edistääkin verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta kokemustiedon, kansalaisaktivismin ja selkeän viestinnän keinoin. Hankkeessa tärkeinä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset sekä muut ihmiset, jotka tarvitsevat kognitiivista saavutettavuutta verkkopalveluilta.

Saavutettavuuden huomioiminen edistää itsenäistä netin käyttöä

Saavutettavuuslainsäädäntö ei nykyisellään vaadi huomiomaan kognitiivista saavutettavuutta, vaan keskittyy enemmän tekniseen saavutettavuuteen. Tekninen saavutettavuus on tärkeää, jotta palveluita voi käyttää erilaisilla apuvälineillä, mutta se ei kuitenkaan takaa selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Esimerkiksi riittävä kontrasti tai palvelun sujuva käyttö ruudunlukuohjelmalla ei vielä tarkoita, että asiat löytyvät helposti tai että sivun sisältö on käyttäjän kannalta hyödyllinen. Tekninen ja kognitiivinen saavutettavuus eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan erilaisia näkökulmia, jotka yhdessä mahdollistavat sujuvan netin käytön kaikille.

Kognitiivinen saavutettavuus hyödyttää kaikkia käyttäjiä. Erityisesti siitä hyötyvät kuitenkin ne ihmiset, joilla on haasteita oppimisen, hahmottamisen tai ymmärtämisen kanssa. Näille ihmisille kognitiivisesti saavutettava verkkopalvelu voi olla edellytys sille, että verkkopalvelun käyttäminen on ylipäänsä mahdollista. Heille voi olla lähes mahdoton käyttää itsenäisesti verkkopalveluita, joita ei ole tehty helpoiksi käyttää ja ymmärtää. Palveluiden siirtyessä verkkoon on muita palveluita vähennetty tai ne voivat olla maksullisia. Tämä voi lisätä ihmisten välistä eriarvoisuutta. Kun palvelut suunnitellaan kognitiivisesti saavutettaviksi, tuetaan kaikkia ihmisiä osallistumaan yhdenvertaisina jäseninä yhteiskunnan toimintaan.

Kognitiivinen saavutettavuus vaatii asenteiden muutosta ja resursseja

Mikään ei velvoita organisaatiota huomiomaan kognitiivista saavutettavuutta. Sen huomiointi vaatiikin halua palvella kaikkia ihmisiä sekä halua tehdä enemmän kuin laki vaatii. Se vaatii myös, ettei kaikkien ihmisten huomioiminen ole vain kauniita sanoja, vaan myös tekoja. Kognitiivinen saavutettavuus vaatii keskustelua palvelunkäyttäjien kanssa, eikä sitä voi tarkistaa automaatiolla. Sitä täytyy testata erilaisilla käyttäjillä. Saavutettavuuteen tulee panostaa, jotta verkkopalvelut ovat avoimia ja yhdenvertaisia kaikille.

Olemme iloksemme saaneet huomata, että monet organisaatiot haluavat palvella kaikkia palvelunsa käyttäjiä ja huomioida kaikkien käyttäjien tarpeet. Selkeästi meille -hankkeen toiminnan aikana kognitiivisen saavutettavuuden arviointeihin on hakenut yli 80 organisaatioista. Hakijat ovat olleet pieniä ja suuria organisaatioita, sekä julkisia että kaupallisia.

On ollut hienoa huomata, että hakijoita on ollut paljon enemmän, kuin mihin pienen hankkeen resurssit riittävät.  Hanke on arvioinut vuoden 2022 loppuun mennessä 15 verkkopalvelun kognitiivista saavutettavuutta. Jokaiseen arviointiin on osallistunut hankkeen kokemusasiantuntijat sekä yksittäisiä käyttäjätestaajia, jotka hyötyvät kognitiivisesta saavutettavuudesta. Lisäksi hankkeen sanomaa on ollut kuulemassa yli 2000 ihmistä erilaisissa tilaisuuksia ja koulutuksissa. Haluamme kiittää kaikkia näitä edelläkävijöitä.

Tehdään yhdessä yhteiskunta saavutettavammaksi

Saavutettavuus on jatkuvaa oppimista, kehittämistä ja testaamista, jota pitää tehdä säännöllisesti ja siihen tulisi lisätä organisaatioissa resursseja. Saavutettavan yhteiskunnan eteen voivat kaikki tehdä työtä, koska lopulta me kaikki hyödymme siitä, että verkkopalvelua on helppo käyttää ja ymmärtää. Mukaan muutokseen pääset Selkeästi meille -hankkeen kognitiivisen saavutettavuuden vinkeillä ja ohjeilla.

Selkeästi meille -hanke jatkaa toimintaa vuonna 2023 ja kannustaa kaikkia organisaatioita mukaan tekemään verkkopalveluista kaikille sopivat!

Lue myös nämä

Takaisin ylös