Siirry suoraan sisältöön

Yhteiskehittämistyöpajat

Tällä sivulla voit lukea Selkeästi meille -hankkeen yhteiskehittämistyöpajoista. Hankkeessa aikaisemmin tehtyä kognitiivisen saavutettavuuden arviointia on muutettu yhteiskehittämisen suuntaan. Yhteiskehittämispajat on suunnattu hyvinvointialueille, viranomaistahoille, kuntien viestinnästä vastaaville ja verkkokaupoille.

Yhteiskehittämällä ymmärrettäviä verkkopalveluja

Selkeästi meille -hanke järjestää vuoden 2023 aikana neljä yhteiskehittämistyöpajaa, joissa parannetaan verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta eli ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä.

Kokoamme yhteen saman toimialan edustajia ja tuomme mukaan oman osaamisemme ja kokemusasiantuntijuuden kognitiivisesta saavutettavuudesta. Työpajoissa tärkeässä roolissa ovat verkkopalveluita testaavat henkilöt, joilla on jokin kognitiivinen haaste. Yhteiskehittämistyöpajoissa organisaatioiden edustajat oppivat kehittämään omista verkkopalveluistaan helpompia käyttää ja ymmärtää. Yhdessä saadut oivallukset jaetaan lopuksi avoimesti kaikkien hyödynnettäviksi. Tehdään yhteistyöllä Suomi kaikille saavutettavammaksi!

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään vielä verkkopalvelun ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä verkkopalvelu ei ole kaikille saavutettava, jos sitä ei ole helppo käyttää ja ymmärtää.

Kenelle yhteiskehittäminen on suunnattu?

Työpajat on suunnattu

  • hyvinvointialueille
  • viranomaistahoille
  • kuntien viestinnästä vastaaville
  • verkkokaupoille.

Yhteen pajakokonaisuuteen otetaan edustajia neljästä eri organisaatiosta, jotka toimivat samalla alalla. Organisaatiosta voi osallistua useampi edustaja, esimerkiksi kaksi tai kolme henkilöä. Voimme järjestää työpajat osallistujien toiveiden mukaan joko lähitapaamisina tai Teamsin välityksellä.

Mitä me tarjoamme?

Selkeästi meille -hanke on kerännyt kokemuksia ja tuottanut tietoa sekä työkaluja kognitiivisen saavutettavuuden edistämiseksi vuosien 2020–2022 aikana. Kehittämis- ja vaikuttamistyömme jatkuu vuoden 2023 ajan. Yhteiskehittämiseen osallistuville organisaatioille tarjoamme osaamista ja työvälineet, joiden avulla organisaatiot voivat testata, arvioida ja kehittää omaa verkkopalveluaan selkeämmäksi.

Organisaatiot saavat hankkeen tekemän kevyen arvioinnin omaan verkkopalveluunsa. Organisaatio voi itse määritellä, mikä on oman palvelun tärkein ominaisuus, jonka helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä arvioidaan. Kevyt arviointi koostuu käyttäjätestauksissa tehdyistä havainnoista ja arviointikriteeristöstä nousevista huomioista. Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö on kehittämämme työkalu. Olemme koonneet siihen kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvien käyttäjien avulla tietoa asioista, jotka helpottavat tai vaikeuttavat verkkopalvelun käyttämistä ja ymmärtämistä.

Yhteiskehittämisen jälkeen organisaatiolla on hyvä käsitys oman verkkopalvelunsa vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä välineet arvioida omaa palveluansa myös jatkossa. Yhteiskehittämistyöpaja on maksuton.

Yhteiskehittämiseen osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat organisaatiot voivat saada verkkopalvelunsa käyttöön hankkeen myöntämän Selkeästi meille -tunnuksen. Lue lisää tunnuksesta tästä linkistä.

Mitä toivomme osallistuvilta organisaatioilta?

Mukaan lähtevän organisaation osallistujat sitoutuvat työskentelemään noin puolitoista työpäivää. Koko prosessi kestää noin kuukauden. Kokonaisuuteen kuuluu

  • ennakkotehtävä, kesto noin 1 tunti
  • aloituspaja, kesto noin 2 tuntia
  • etätehtävä, kesto noin 0,5 tuntia
  • testaustehtävä, kesto noin 2 tuntia
  • arviointipaja, kesto noin 4 tuntia
  • päätöspaja, noin 1 tunti.

Tehtävät ovat itsenäistä työskentelyä ja pajat yhteistä työskentelyä. Toivomme mukaan lähtevältä organisaatiolta motivaatiota oivaltaa uutta ja halua kehittää omaa palveluaan helpommaksi käyttää ja ymmärtää. Toivomme myös palautetta. Yhteiskehittämistyöpaja pidetään ensimmäisen kerran keväällä 2023 ja sitä kehitetään kokemusten ja palautteen avulla.

Arvioinneista yhteiskehittämiseen

Selkeästi meille -hanke arvioi 15 eri organisaation verkkopalvelut vuosina 2020–2022. Hakemuksia arviointeihin saapui yli 80 eri taholta. Vuonna 2023 levitämme tietoa ja osaamista kognitiivisesta saavutettavuudesta yhteiskehittämisen keinoilla. Näin pystymme tekemään yhteistyötä useamman eri organisaation kanssa ja organisaatiot pääsevät itse oivaltamaan ja kehittämään omia ja toistensa verkkopalveluita ja tieto kognitiivisesta saavutettavuudesta leviää entistä laajemmalle.

Hyvinvointialueiden työpajat alkavat maaliskuun lopulla. Olemme suoraan yhteydessä hyvinvointialueiden edustajiin.

Selkeästi meille -hanke

Selkeästi meille -hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke edistää sähköisten palvelujen kognitiivista saavutettavuutta eli helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta yhä useamman ihmisen on mahdollista osallistua ja toimia itsenäisemmin digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lue lisää hankkeesta tästä linkistä.

Takaisin ylös