Siirry suoraan sisältöön

Tietoa arvioinneista

Tällä sivulla voit lukea Selkeästi meille -arvioinnista ja siitä, mitä se pitää sisällään. Hanke arvioi erilaisia verkkopalveluita vuoden 2022 loppuun asti.

Selkeästi meille -hanke arvioi verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta. Mukaan maksuttomaan arviointiin voivat hakea kaikenlaiset organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset ja julkiset toimijat. Verkkopalvelu voi olla esimerkiksi nettisivu, mobiilisovellus tai muu sähköinen palvelu, kuten lipunmyyntilaite.

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään vielä sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä verkkopalvelu ei ole kaikille saavutettava, jos sitä ei ole helppo käyttää ja ymmärtää.

Mitä arvioinnissa tapahtuu?

Arvioinnin tekee saavutettavuustiimi. Saavutettavuustiimissä on kaksi kokemusasiantuntijaa (saavutettavuustestaajat) ja heidän työtään koordinoiva saavutettavuuskoordinaattori. Arviointiprosessiin kuuluu myös käyttäjätestauspajat, joihin osallistuu testaajia, joilla on jokin kognitiivinen haaste. Jokaista arvioitavaa verkkopalvelua testaa useampi henkilö.

Saavutettavuustestaajat sekä käyttäjätestaajat tekevät verkkopalvelussa tehtäviä, joiden avulla verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden ongelmia saadaan näkyviksi. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeessa koostettua kognitiivisen saavutettavuuden kriteeristöä, jonka kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan. Kriteeristössä on 19 arvioitavaa osa-aluetta ja lähes 100 arvioitavaa asiaa.

Arviointiprosessin kulku

Arviointiprosessi kestää noin kuukauden. Se sisältää seuraavat vaiheet:

  • alkutapaaminen
  • verkkopalvelun arviointi
  • raporttien lähetys arvioitavalle taholle
  • lopputapaaminen
  • palautekysely.

Arviointi on osallistujalle maksuton.

Arviointiraportti

Arviointiin osallistunut organisaatio saa monipuolisen arvion verkkopalvelunsa kognitiivisesta saavutettavuudesta sekä konkreettisia suosituksia sen parantamiseen. Laajaan arviointiraporttiin on koottu palvelussa todetut vahvuudet ja kehittämisen kohteet.

Käyttötilanneraportti

Arviointikriteeristön lisäksi sivuilta arvioidaan kunkin tahon itse määrittelemiä toimintoja. Arviointiin osallistuvat tahot kertovat alkutapaamisessa, mihin asioihin he toivovat, että arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomioita. Nämä asiat käydään arvioinnissa tarkasti läpi ja niistä muodostetaan erillinen käyttötilanneraportti.

Sekä arviointiraportti että käyttötilanneraportti lähetetään arvioitavalle taholle viikko ennen lopputapaamista. Näin lopputapaamisessa voidaan keskittyä arviointiin hakeneiden kannalta oleellisiin asioihin.

Selkeästi meille -tunnus

Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Selkeästi meille -tunnuksen.

Hanke ei arvioi teknistä saavutettavuutta

Arviointi keskittyy kognitiiviseen saavutettavuuteen eli siihen, että verkkopalvelua on helppo käyttää ja siellä olevaa tietoa on helppo ymmärtää. Saavutettavuustiimi ei arvioi verkkopalveluiden teknistä eli digipalvelulain vaatimusten mukaista saavutettavuutta.

 

Kysy lisää arvioinnista

Takaisin ylös