Siirry suoraan sisältöön

Tietoa arvioinneista

Tällä sivulla voit lukea Selkeästi meille -arvioinnista ja siitä, mitä se pitää sisällään. Selkeästi meille -hankkeen arviointiin hakeneet ovat valittu ja haku arviointiin on päättynyt. Hanke on arvioinut 15 erilaista verkkopalvelua vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeen arviointeihin haki yli eri 80 organisaatiota. Kiitos, että näin moni organisaatio haluaa edistää verkkopalvelunsa kognitiivista saavutettavuutta. Vuonna 2023 hankkeen arviointiprosessi muuttuu yhteiskehittämisen malliksi.

Selkeästi meille -hanke arvioi verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta eli helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Mukaan maksuttomaan arviointiin voivat hakea kaikenlaiset organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset ja julkiset toimijat. Verkkopalvelu voi olla esimerkiksi nettisivu, mobiilisovellus tai muu sähköinen palvelu, kuten lipunmyyntilaite.

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään vielä sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä verkkopalvelu ei ole kaikille saavutettava, jos sitä ei ole helppo käyttää ja ymmärtää.

Mitä arvioinnissa tapahtuu?

Arvioinnin toteuttava saavutettavuustiimi koostuu kokemusasiantuntijasta (saavutettavuustestaaja) ja hänen kanssaan työskentelevästä asiantuntijasta (saavutettavuuskoordinaattori) sekä hankesuunnittelijasta. Lisäksi testauksiin osallistuu käyttäjätestaajia. Jokaista arvioitavaa verkkopalvelua testaa useampi henkilö.

Testaajat tekevät verkkopalvelussa tehtäviä, joiden avulla verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden ongelmia saadaan näkyviksi. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeessa koostettua kognitiivisen saavutettavuuden kriteeristöä, jota kehitetään koko hankkeen ajan. Kriteeristössä on 20 arvioitavaa osa-aluetta ja lähes 100 arvioitavaa asiaa.

Arviointiprosessin kulku

Arviointiprosessi kestää noin kuukauden. Se sisältää seuraavat vaiheet:

  • alkutapaaminen
  • verkkopalvelun arviointi
  • raporttien lähetys arvioitavalle taholle
  • lopputapaaminen
  • palautekysely.

Arviointi on osallistujalle maksuton.

Arviointiraportti

Arviointiin osallistunut organisaatio saa monipuolisen arvion verkkopalvelunsa kognitiivisesta saavutettavuudesta sekä konkreettisia suosituksia sen parantamiseen. Laajaan arviointiraporttiin on koottu palvelussa todetut vahvuudet ja kehittämisen kohteet.

Käyttötilanneraportti

Arviointikriteeristön lisäksi sivuilta arvioidaan kunkin tahon itse määrittelemiä toimintoja. Arviointiin osallistuvat tahot kertovat alkutapaamisessa, mihin asioihin he toivovat, että arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomioita. Nämä asiat käydään arvioinnissa tarkasti läpi ja niistä muodostetaan erillinen käyttötilanneraportti.

Sekä arviointiraportti että käyttötilanneraportti lähetetään arvioitavalle taholle viikko ennen lopputapaamista. Näin lopputapaamisessa voidaan keskittyä arviointiin hakeneiden kannalta oleellisiin asioihin.

Selkeästi meille -tunnus

Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Selkeästi meille -tunnuksen. Lue lisää tunnuksesta tästä linkistä.

Hanke ei arvioi teknistä saavutettavuutta

Arviointi keskittyy kognitiiviseen saavutettavuuteen eli siihen, että verkkopalvelua on helppo käyttää ja siellä olevaa tietoa on helppo ymmärtää. Saavutettavuustiimi ei arvioi verkkopalveluiden teknistä eli digipalvelulain vaatimusten mukaista saavutettavuutta.

Kysy lisää arvioinnista

Takaisin ylös