Siirry suoraan sisältöön

Ehdota sähköistä palvelua testaukseen 

Tältä sivulta voit lukea Selkeästi meille -hankkeen iskuryhmien tekemistä kognitiivisen saavutettavuuden testauksista. Selkeästi meille -hanke hakee mukaan organisaatioita, jotka haluavat tarjota sähköistä palveluaan testaukseen ja parantaa sen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Iskuryhmissä testataan erilaisia sovelluksia ja itsepalvelupäätteitä.

Selkeästi meille -hanke järjestää saavutettavuuden iskuryhmiä, joissa osallistujat testaavat erilaisia sähköisiä palveluita ja antavat niistä organisaatioille palautetta. Selkeästi meille -hanke kutsuu testauksista annettavaa palautetta saavutettavuusiskuksi. Hanke etsii mukaan organisaatioita, joilla on jokin itsepalvelupääte tai sovellus, jota iskuryhmäläiset voisivat testata.  

Erilaisia itsepalvelupäätteitä voivat olla esimerkiksi

  • joukkoliikenteen lipunmyyntiautomaatit 
  • kauppojen itsepalvelukassat 
  • juoma- ja välipala-automaatit
  • kirjastojen lainausautomaatit 
  • pikaravintoloiden tilauslaitteet.

Kognitiivisen saavutettavuuden testaus

Iskuryhmiin osallistuu ihmisiä, jotka erityisesti hyötyvät kognitiivisesti saavutettavista palveluista eli palveluista, joita on helppo käyttää ja ymmärtää. Testauksissa osallistujat tutkivat sovelluksia ja itsepalvelupäätteitä ja hankkeen työntekijät seuraavat testaustilannetta. Selkeästi meille -hanke on kolmen vuoden ajan kehittänyt kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä ja tästä työstä kertynyttä kokemusta käytetään hyväksi testauksissa. 

Mitä organisaatio saa? 

Mukaan lähtevä organisaatio saa arvokasta palautetta oman palvelunsa helppokäyttöisyydestä ja ymmärrettävyydestä. Lisäksi organisaatiolla on mahdollisuus seurata testausta ja saada ensikäden tietoa siitä, mitkä asiat omassa palvelussa toimivat ja mitkä aiheuttavat käyttäjille haasteita. 

Toivomme mukaan hakevilta organisaatioilta halua olla mukana testauksessa havainnoimassa sovelluksen tai itsepalvelupäätteen käyttöä. Selkeästi meille -hankkeen aikana on arvioitu erilaisia verkkopalveluja ja organisaatiot, jotka ovat olleet mukana testaustilanteissa ovat todenneet tilanteet erityisen antoisiksi.  

Miksi helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys on tärkeää? 

Sähköisiä palveluja käyttävät hyvin monenlaiset ihmiset ja on tärkeää, että kaikki halukkaat pystyisivät niitä yhdenvertaisesti käyttämään. Hyvin toimiva ja helppo sähköinen palvelu säästää organisaation resursseja ja vapauttaa aikaa muuhun tekemiseen. Tyytyväinen asiakas palaa varmemmin takaisin kuin asiakas, jolle sähköisen palvelun käyttö on ollut vaikeaa.  

Suomessa on astunut voimaan EU:n esteettömyysdirektiivi, joka vaatii muun muassa, että erilaisten itsepalvelupäätteiden on oltava esteettömiä vuonna 2025. Vaikka nykyinen lainsäädäntö ei sisällä eritysesti kognitiiviseen saavutettavuuteen liittyviä vaatimuksia, ovat helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys asioita, jotka hyödyttävät niin käyttäjäiä kuin palvelun tarjoajia. Esteettömyysdirektiivin taustalla on YK:n vammaissopimus, jonka tavoitteena on taata vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus myös digitaalisessa maailmassa.

Selkeästi meille -tunnus

Selkeästi meille -hanke myöntää Selkeästi meille -tunnuksen organisaatiolle, joka on osallistunut Selkeästi meille -hankkeen testauksiin ja haluaa parantaa oman sähköisen palvelunsa kognitiivista saavutettavuutta. Selkeästi meille -tunnus kertoo edelläkävijyydestä. Sen ovat aikaisemmin saaneet muun muassa VR, HSL, valtioneuvosto, Korkeasaari, OP-ryhmä ja Opinintopolku.fi-palvelu.

Tarjoa palveluasi testattavaksi

Tarjoa palveluasi mukaan testaukseen. Täytä hakulomake.

Lisätietoja

Takaisin ylös