Siirry suoraan sisältöön

Tietoa iskuryhmästä

Tällä sivulla voit lukea tarkemmin siitä, miten saavutettavuuden iskuryhmät toimivat. Iskuryhmä toimintaa kehitetään koko hankkeen ajan. Toiminnasta kootaa iskuryhmien toimintamalli, joka julkaistaan näillä sivuilla kaikkien käytettäväksi.

Saavutettavuuden iskuryhmät vaikuttavat nettisivuihin!

Saavutettavuuden iskuryhmät vaikuttavat siihen, että nettiä on helppo käyttää ja ymmärtää. Saavutettavuuden iskuryhmät ovat työpajoja, jotka kokoontuvat noin 6–8 kertaa kaksi tuntia kerrallaan.

Hankkeen järjestämiin saavutettavuuden iskuryhmiin osallistuu

 • valtakunnallisen kehitysvammaisten ihmisten Me Itse ry:n jäseniä
 • Ammattiopisto Liven TELMA- ja VALMA-opiskelijoita
 • Kehitysvammatuki 57 ry:n toimijoita.

Iskuryhmät valitsevat nettisivut, joihin haluavat vaikuttaa

Iskuryhmään osallistujat vaikuttavat hankkeen työntekijöiden tuella siihen, että nettisivut ovat helpompia ymmärtää ja käyttää. Jos iskuryhmä kokee, että jonkin nettisivu tai mobiilisovellus on liian vaikea käyttää tai ymmärtää, niin iskuryhmä nostaa asian esille. Iskuryhmä valitsee ne tahot, joiden nettisivuihin se haluaa vaikuttaa.

Iskuryhmissä osallistujat miettivät:

 • Mistä haluamme saada tietoa?
 • Mitä nettisivuja haluamme käyttää, mutta emme voi, koska ne ovat liian vaikeita?
 • Miten vaikutamme siihen, että nettisivut saadaan helpommiksi ja tieto helpommaksi ymmärtää?

Saavutettavuuden iskuryhmässä osallistujat saavat rohkeutta vaikuttaa ryhmänä nettisivuihin.

Saavutettavuuden iskuryhmien kokoontumiset

Iskuryhmät ovat työpajoja, jotka järjestetään joko kokonaan kasvotusten, verkossa tai näiden yhdistelmänä. Osallistujat voivat olla omalla laitteellaan tai olla kokoontuneena yhteiseen tilaan yhen laitteen äärelle. Se, miten ryhmä kokoontuu, sovitaan aina jokaisen ryhmän kanssa yhdessä.

Yhdessä sovitaan myös

 • Minä päivinä ja mihin kellonaikaan iskuryhmä järjestetään.
 • Kuinka monta kertaa iskuryhmä kookoontuu. Iskuryhmät ovat kokoontuneet useimmiten 6–8 kertaa.
 • Kuinka usein ryhmä kokoontuu? Tavoitteena on, että iskuryhmä kokoontuu 1–4 kertaa kuukaudessa.

Iskuryhmä kestää noin 1,5–2 tuntia kerrallaan. Lisäksi voidaan järjestää ylimääräinen kerta, jossa harjoitellaan esimerkiksi Teamsin tai Zoomin käyttöä, jos iskuryhmä kokoontuu verkossa.

Taustatukihenkilön rooli iskuryhmän toiminnassa

Taustatukihenkilön rooli on tärkeä iskuryhmän toiminnassa. Iskuryhmä oppii, miten nettisivuihin voi vaikuttaa ja toivomuksena on, että ryhmä jatkaisi vaikuttamista myös iskuryhmän jälkeen. Taustatukihenkilö pitää yhteyttä ryhmäläisiin ja hankkeen työntekijöihin. Lisäksi hän täyttää kyselyn ryhmän aiemmasta vaikuttamisesta sekä loppukyselyn iskuryhmän päätyttyä.

Hankkeen järjestämien iskuryhmien taustatukihenkilöt ovat pääsääntöisesti Me Itse -ryhmien taustatukihenkilöitä ja Ammattiopisto Liven TELMA- ja VALMA- opettajia tai ohjaajia.

Työpajojen sisältö

Alla on kuvattu iskuryhmien sisältö ja missä järjestyksessä asioita käydään läpi. Jokainen iskuryhmä on erilainen. Jos iskuryhmä kokoontuu verkossa, silloin voidaan opetella esimerksi yhdessä Teams-ohjelman käyttöä ennen kuin iskuryhmä alkaa. Joku ryhmä voi tarvita enemmän aikaa siihen, mitä saavutettavuus tarkoittaa. Iskuryhmätoimintaa muokataan ryhmän tarpeiden mukaan.

Tutustuminen, perustiedot ja yhteiset säännöt

Ensimmäisellä iskuryhmäkerralla tutustutaan toisiin ja luodaan ryhmän toiminnalle yhteiset säännöt. Yhteiset säännöt ovat tärkeitä, että yhteistyö ryhmässä sujuu hyvin.

Ensimmäisellä kerrallaan jutellaan myös yleisesti netin käytöstä ja tutustutaan Selkeästi meille -hankkeeseen.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Toisella kerralla pohditaan, mitä saavutettavuus tarkoittaa. Mitä saavutettavuus on ja miten se hyödyttää niin iskuryhmään osallistujia kuin kaikkia muitakin ihmisiä?

Mitä on vaikuttaminen?

Kolmannella kerralla pohditaan vaikuttamista. Miten ja miksi on tärkeää vaikuttaa? Miten nettisivujen saavutettavuuteen voi vaikuttaa.

Laaditaan suunnitelma

Neljännellä kerralla tehdään iskun suunnitelma. Suunnitelman työstämiseen voidaan tarvita useampi työpajakerta. Suunnitelmaan kirjataan esimerkiksi seuraavia asioita

 • mitä muutoksia halutaan
 • miksi muutokset ovat tärkeitä
 • miten muutokset hyödyttävät iskuryhmäläisiä ja muita ihmisiä
 • miten muutokset auttavat kaikkia ihmisiä.

Toteutetaan suunnitelma

Iskuryhmä toteuttaa suunnitelman.

Arvioidaan iskuryhmän vaikutuksia ja juhlitaan niitä!

Viimeisellä kerralla arvioidaan iskuryhmän vaikutuksia ja juhlitaan niitä.

 

 

Kysy lisää iskuryhmistä

Takaisin ylös