Siirry suoraan sisältöön

Tietoa iskuryhmästä

Tällä sivulla voit lukea, mitä iskuryhmät ovat, miten ja missä ne toimivat ja keitä niihin osallistuu. Iskuryhmän toimintaa kehitetään koko hankkeen ajan. Iskuryhmän toiminnasta kootaan toimintamalli, jota voi hyödyntää jatkossa esimerkiksi kansalaisvaikuttamiseen tähtäävissä ryhmissä ja erityisopetuksessa. Toimintamalli julkaistaan näillä sivuilla kaikkien käytettäväksi.

Iskuryhmät vaikuttavat nettisivuihin!

Iskuryhmän osallistujat vaikuttavat siihen, että nettiä on helppo käyttää ja ymmärtää. Iskuryhmät ovat työpajoja, jotka järjestetään kokonaan kasvotusten, verkossa tai näiden yhdistelmänä. Iskuryhmän työpajoja on noin viisi kertaa. Ryhmän taustatukihenkilö mahdollistaa iskuryhmään osallistuvien toiminnan ja pitää yhteyttä hankkeen työntekijöihin.

Iskuryhmiin osallistuvat

 • valtakunnallisen kehitysvammaisten ihmisten Me Itse ry:n jäseniä
 • Ammattiopisto Liven TELMA- ja VALMA-opiskelijoita
 • Kehitysvammatuki 57 ry:n toimijoita.

Ryhmien taustatukihenkilöt ovat esimerkiksi Me Itse -ryhmien taustatukihenkilöitä ja Ammattiopisto Liven TELMA- ja VALMA- opettajia tai ohjaajia.

Iskuryhmät valitsevat nettisivut, joihin haluavat vaikuttaa

Iskuryhmään osallistujat vaikuttavat siihen, että nettisivut ovat helpompia ymmärtää ja käyttää. Iskuryhmään osallistujia tukevat hankkeen työntekijät ja ryhmän taustatukihenkilöt. Jos iskuryhmä kokee, että jonkin nettisivu tai mobiilisovellus on liian vaikea käyttää tai ymmärtää, niin iskuryhmä tuo asian esille. Iskuryhmä voi antaa esimerkiksi palautetta nettisivujen tekijöille. Iskuryhmä valitsee, mihin nettisivuihin ryhmä haluaa vaikuttaa. Kun nettisivu on helppokäyttöinen niin sitä voi käyttää ilman toisen ihmisen tukea.

Iskuryhmissä osallistujat miettivät:

 • Mistä haluamme saada tietoa?
 • Mitä nettisivuja haluamme käyttää, mutta emme voi, koska ne ovat liian vaikeita?
 • Miten vaikutamme siihen, että nettisivut saadaan helpommiksi ja tieto helpommaksi ymmärtää?

Iskuryhmän osallistujat saavat rohkeutta vaikuttaa nettisivuihin yhdessä.

Iskuryhmien kokoontumiset

Iskuryhmät ovat työpajoja, jotka järjestetään kokonaan kasvotusten, verkossa tai näiden yhdistelmänä. Osallistujat voivat olla omalla laitteellaan tai olla kokoontuneena yhteiseen tilaan yhden laitteen äärelle. Iskuryhmään osallistujat päättävät itse, miten se kokoontuu.

Yhdessä sovitaan myös

 • Minä päivinä ja mihin kellonaikaan iskuryhmä järjestetään.
 • Kuinka monta kertaa iskuryhmä kokoontuu. Iskuryhmät ovat kokoontuneet useimmiten viisi kertaa.
 • Kuinka usein ryhmä kokoontuu? Tavoitteena on, että iskuryhmä kokoontuu 1–4 kertaa kuukaudessa.

Iskuryhmän työpaja kestää noin 2-4 tuntia kerrallaan. Työpajan kesto ja määrä riippuu siitä, järjestetäänkö työpaja kasvotusten, verkossa tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi voidaan järjestää ylimääräinen kerta, jossa harjoitellaan esimerkiksi Teamsin tai Zoomin käyttöä, jos iskuryhmä kokoontuu verkossa.

Taustatukihenkilön rooli iskuryhmän toiminnassa

Taustatukihenkilön rooli on tärkeä iskuryhmän toiminnassa. Taustatukihenkilö mahdollistaa iskuryhmään osallistuvien toiminnan. Iskuryhmä oppii, miten nettisivuihin voi vaikuttaa ja toivomuksena on, että ryhmä jatkaisi vaikuttamista myös iskuryhmän jälkeen. Taustatukihenkilö pitää yhteyttä ryhmäläisiin ja hankkeen työntekijöihin. Lisäksi hän täyttää kyselyn ryhmän aiemmasta vaikuttamisesta sekä loppukyselyn iskuryhmän päätyttyä.

Hankkeen järjestämien iskuryhmien taustatukihenkilöt ovat esimerkiksi Me Itse -ryhmien taustatukihenkilöitä ja Ammattiopisto Liven TELMA- ja VALMA- opettajia tai ohjaajia.

Työpajojen sisältö

Alla on kuvattu iskuryhmien sisältö ja missä järjestyksessä asioita käydään läpi. Jokainen iskuryhmä on erilainen. Jos iskuryhmä kokoontuu verkossa, silloin voidaan opetella esimerkiksi yhdessä Teams-ohjelman käyttöä ennen kuin iskuryhmä alkaa. Joku ryhmä voi tarvita enemmän aikaa siihen, että se keskustelee, mitä saavutettavuus tarkoittaa. Iskuryhmätoimintaa muokataan ryhmän tarpeiden mukaan.

Tutustuminen, perustiedot ja yhteiset säännöt

Ensimmäisellä iskuryhmäkerralla tutustutaan toisiin ja luodaan ryhmän toiminnalle yhteiset säännöt. Yhteiset säännöt ovat tärkeitä, että yhteistyö ryhmässä sujuu hyvin.

Ensimmäisellä kerrallaan jutellaan myös yleisesti netin käytöstä ja tutustutaan Selkeästi meille -hankkeeseen.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Toisella kerralla pohditaan, mitä saavutettavuus tarkoittaa. Työpajassa pohditaan esimerkiksi seuraavia asioita:

 • mitä saavutettavuus on
 • miten iskuryhmään osallistujat hyötyvät siitä
 • miten se hyödyttää kaikkia muitakin ihmisiä.

Mitä on vaikuttaminen?

Kolmannella kerralla pohditaan vaikuttamista. Miten ja miksi on tärkeää vaikuttaa? Miten nettisivujen saavutettavuuteen voi vaikuttaa.

Tehdään suunnitelma

Neljännellä kerralla tehdään iskun suunnitelma eli mihin nettisivuille toivotaan muutoksia, että sitä olisi helpompi käyttää. Suunnitelman tekemiseen voidaan tarvita useampi työpajakerta. Suunnitelmaan kirjoitetaan esimerkiksi seuraavia asioita

 • mitä muutoksia halutaan
 • miksi muutokset ovat tärkeitä
 • miten muutokset hyödyttävät iskuryhmäläisiä ja muita ihmisiä
 • miten muutokset auttavat kaikkia ihmisiä.

Toteutetaan suunnitelma

Iskuryhmä toteuttaa suunnitelman.

Arvioidaan iskuryhmän vaikutuksia ja juhlitaan niitä!

Viimeisellä kerralla arvioidaan iskuryhmän vaikutuksia ja juhlitaan niitä.

Iskuryhmätoiminnan toimintamalli

Sivustolle päivitetään vuoden 2022 loppupuolella iskuryhmätoiminnan toimintamalli. Iskuryhmän toimintamallia voi hyödyntää jatkossa esimerkiksi kansalaisvaikuttamiseen tähtäävissä ryhmissä ja erityisopetuksessa.

Yhteistyökumppanit

Iskuryhmiä järjestetään yhteistyössä Kehitysvammatuki 57 ry:n toimijoiden, valtakunnallisen kehitysvammaisten ihmisten järjestö Me Itse ry:n ja Ammattiopisto Liven  kanssa. Alle on listattu linkit yhteistyökumppaneiden verkkosivuille. Linkit vievät pois sivustolta.

 

Kysy lisää iskuryhmistä

Takaisin ylös