Siirry suoraan sisältöön

Vaikuta nettisivujen helppokäyttöisyyteen

Nykyään moni tieto ja palvelu on netissä. On tärkeää, että tietoa on helppo löytää ja ymmärtää. Tälle sivulle on koottu ohjeita, miten erilaiset ryhmät voivat tutkia netissä olevia palveluja ja vaikuttaa niiden helppokäyttöisyyteen antamalla palautetta. Ohjeet on tarkoitettu ryhmän vetäjälle, joka haluaa yhdessä ryhmän kanssa vaikuttaa netissä olevaan tietoon ja palveluihin.

Ohjeita saa hyödyntää epäkaupalliseen tarkoitukseen, kun mainitsee lähteen: selkeästimeille.fi.

Kolmen kuvan sarjakuva nettisivuihin vaikuttamisesta. Ensimmäisessä kuvassa piirretyt hahmot ihmettelevät teitokoneen näyttöä, jossa on sekavaa tekstiä. Toisessa kuvassa yksi henkilöistä huutaa megafoniin ja neljä ihmistä kuuntelee sitä. Kolmannessa kuvassa piirretyt hahmot iloitsevat kädet ylhäällä, kun tietokoneen ruutu on selkeä.

Ohjeet nettisivuihin vaikuttamiseen

Nämä ohjeet on tarkoitettu erilaisia ryhmiä vetäville. Ohjeet koostuvat kolmesta työpajasta, joita voi käyttää esimerkiksi osana opetusta tai harrastustoimintaa.

Näiden ohjeiden avulla voit tukea ryhmääsi tutkimaan nettipalveluja ja antamaan niistä palautetta. Palautteen antaminen on tärkeää, että palveluiden tarjoajat voivat tehdä palveluistaan helpompia käyttää ja ymmärtää. Työpajoissa osallistujat tutkivat yhdessä itselleen tärkeitä nettipalveluja ja antavat niistä palautetta.

Työpajat tukevat osallistujia

  • monipuoliseen netin käyttöön
  • oppimaan, mitä kaikkea netissä voi tehdä
  • vaikuttamaan nettipalveluihin.

Työpajoja on kolme. Ne on nimetty työpajan tavoitteen mukaisesti

  • tutustutaan nettipalveluihin
  • tutkitaan nettipalveluja ja annetaan palautetta
  • arvioidaan muutoksia.

Ohjeet on koottu Selkeästi meille -hankkeen saavutettavuuden iskuryhmän toiminnan pohjalta vuosina 2020-2022. Ohjeita voi soveltaa omiin tarpeisiin.

Työpajoihin valmistautuminen

1. Työpaja: Tutustutaan nettipalveluihin

2. Työpaja: Tutkitaan nettipalveluja ja annetaan palautetta

Vinkkejä nettisivun tutkimiseen ja palautteen antamiseen

3. Työpaja: Arvioidaan muutoksia

Lisätietoa

Takaisin ylös