Siirry suoraan sisältöön

Näin muodostui Selkeästi meille -hankkeen graafinen ilme

  • Vieraskynä
  • Julkaistu: 24.6.2020
Selkeästi meille -logo käyntikortissa.

Selkeästi meille -hankkeen graafiseen ilmeen on suunnitellut Muuks Creativen Marja Hautala yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Kohtaamispaikka Verkko-Ystiksen kävijät sekä hankkeen saavutettavuuden iskuryhmän osallistujat pääsivät kertomaan mielipiteensä ilmeestä ja ilme on valittu heidän mielipiteidensä pohjalta. Graafisessa ilmeessä on otettu huomioon saavutettavuuden näkökulma.

Kohti saavutettavaa ilmettä

Uudelle Selkeästi meille -hankkeelle tarvittiin graafinen ilme. Graafinen ilme sisältää esimerkiksi logon, värimaailman ja muutaman graafisen elementin. Niistä muodostuu se, miltä hanke näyttää. Pyysimme tarjouksia useammalta suunnittelijalta ja yhtenä valintakriteerinä oli se, että ilmeessä on otettu huomioon saavutettavuuden näkökulma. Suunnittelijaksi valikoitui Muuks Creativella työskentelevä Marja Hautala.

Pidimme aloituspalaverin huhtikuun loppupuolella Marjan kanssa. Me hankkeen työntekijät kerroimme palaverissa Marjalle hankkeesta ja halusimme ilmeen viestivän seuraavia asioita ja arvoja: saavutettavuus, osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen. Toivoimme myös, että ilme kuvastaisi seuraavia adjektiivejä: raikas, selkeä, helposti lähestyttävä, myönteinen, kiva ja huomiota herättävä.

Tärkeää oli myös se, että ilme täyttää saavutettavuuslain vaatimukset. Ilmeessämme se näkyy esimerkiksi siinä, että käytetty fontti on selkeä ja helppolukuinen ja tekstin ja taustan värien kontrasti on riittävä. Saavutettavuusvinkki: riittävän kontrastin voi tarkistaa esimerkiksi Webaimin kontrastityökalulla. Pääset työkaluun tästä linkistä (linkki vie sivulta pois).

Puhekuplia ja kuumailmapalloja

Halusimme näkemyksiä ilmeeseen kehitysvammaisilta ihmisiltä, koska he ovat hankkeessa tärkeitä toimijoita. Halusimme, että ilmeestä tulisi myös kognitiivisesti saavutettava eli ymmärrettävä ja selkeä. Osallistuimme keväällä verkossa kokoontuneelle Verkko-Ystikselle, missä osallistujat saivat kertoa mielipiteensä kahdesta erilaisesta ilmeestä. Esitimme kaksi erilaista alustavaa ideaa. Toinen oli rauhallinen, yksivärinen idea, jossa ikonien avulla pyrittiin selkeään viestintään. Toinen oli värikkäämpi ja iloisempi. Sen avulla haluttiin kertoa siitä, miten kaikki viestintä ei ole aina selkeää kaikille ihmisille.

Tärkeä havainto Verkko-Ystiksen kävijöiltä oli esimerkiksi se, mitä erilaiset tyylitellyt kuviot ja muodot heille viestivät.

Tärkeä havainto Verkko-Ystiksen kävijöiltä oli esimerkiksi se, mitä erilaiset tyylitellyt kuviot ja muodot heille viestivät. Joku näki pyöreät puhekuplia esittävät muodot kuumailmapalloina. Oikein-merkkiä tarkoittava väkänen näytti joidenkin mielestä kellon viisareilta ja vei ajatukset kelloon ja aikaan. Logossa oleva kehyskin viesti eri ihmisille eri asioita. Jollekin se kertoi, että “me” jotka haluamme selkeää viestintää olemme kehyksen sisällä. Joku toinen taas näki muodossa matkalaukun. Miten rikasta onkaan se, että asiat voidaan nähdä ja kokea niin monella tavalla!

Kaksi erilaista oikein-merkkiä toinen tietokoneen päällä, toinen tietokoneen näytöllä. Kaksi puhekuplaa, toinen pyöreä toinen suorakaiteen muotoinen.
Koska kuitenkin haluttiin, että kuviot olisi helppo tulkita tietyiksi hankkeen toimintaan liittyviksi asioiksi, muokattiin monia niistä palautteen pohjalta. Selkeyden vuoksi puhekuplista tehtiin kulmikkaammat ja oikein-merkin ympäriltä poistettiin ympyrä, joka vei ajatukset kelloon ja viisareihin.

Saavutettavaa viestintää kaikille

Hankkeen ilmeeksi valikoitui Verkko-Ystiksen osallistujien mielestä paras ja selkein vaihtoehto. Kevään aikana verkossa kokoontuneen saavutettavuuden iskuryhmän osallistujat pääsivät myös kertomaan mielipiteensä ilmeeseen ja ilme miellytti heitä.

Seuraavaksi muutama esimerkki uudesta, selkeästä ilmeestämme:

Selkeästi meille -logo
Piirretyt puhekupla, tietokone, kynä ja peukalo ylöspäin. Teksti: Saavutettavaa viestintää kaikille -slogan eli tunnuslause.
Saavutettavaa viestintää kaikille -slogan. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta. Kun verkkosivuilla oleva tieto on saavutettavaa eli ymmärrettävää ja selkeää niin se palvelee ihan meitä kaikkia. Siksi hankkeen tunnuslause on ”saavutettavaa viestintää kaikille”.
Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnus.
Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnus. Selkeästi meille -hankkeessa testataan eri organisaatioiden verkkopalveluiden helppokäyttöisyyttä ja kognitiivista saavutettavuutta. Samalla kehitetään selkokielisiä kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja ja toimintamalleja. Hanke myöntää Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen niille verkkopalveluille, jotka ovat testausten jälkeen muokanneet sivustonsa helpommaksi käyttää ja ymmärtää.

Kohti saavutettavaa ilmettä

Graafisen ilmeen suunnittelijalle Marja Hautalalle suunnitteluprosessi oli mielenkiintoinen: ”Graafisen ilmeen suunnittelu on prosessi, jonka alussa ei kukaan vielä tiedä mikä lopputulos tulee olemaan. Lopputulokseen vaikuttavat niin suunnittelija kuin asiakaskin ja tässä tapauksessa myös kohderyhmäläiset. Kehitysvammaisilta ihmisiltä saatiin hyvää ja suoraa palautetta minkä avulla ilmettä kehitettiin eteenpäin. He pääsivät vaikuttamaan niin itse ilmeen ideaan kuin pienempiin yksityiskohtiinkin.

Prosessi oli hyvä muistutus siitä, että mikä on selvää minulle, ei ole välttämättä selvää toiselle. Tekemällä projektia yhdessä kehitysvammaisten ihmisten kanssa varmistettiin, että asiat on esitetty mahdollisimman selkeästi myös heille. Kiitos kaikille mielenkiintoisesta matkasta!” -kommentoi Marja Hautala.

Selkeästi meille -hankkeen graafinen ilme.
Kiitos Marja graafisesta ilmeestä ja yhteistyöstä. Tämä on selkeästi meille!

Lue myös nämä

Takaisin ylös