Siirry suoraan sisältöön

Vinkkejä ja ohjeita ymmärrettävään ja selkeään digiyhteiskuntaan

  • Tiedotteet
  • Julkaistu: 17.5.2023
Piirroskuva erilaisista ihmisistä, pyörätuolissa istuva, sokea, ihminen jolla kainalosauvat ja kaksi ikäihmistä.

Ihmisten odotetaan nykyään hoitavan omia asioitaan verkossa samalla kun yhteiskunta digitalisoituu kovalla vauhdilla. Monella ihmisellä on vaarana syrjäytyä digitaalisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Yksi syy tähän on se, että erilaiset verkkopalvelut ovat monelle liian vaikeita käyttää. Kansainvälistä saavutettavuus- ja esteettömyyspäivää vietetään aina toukokuun kolmantena torstaina. Päivän kunniaksi Selkeästi meille -hanke tarjoaa verkkosivuille koottuja ohjeita ja vinkkejä siihen, miten verkkopalveluista voidaan tehdä helpompia käyttää ja ymmärtää eli kognitiivisesti saavutettavia. Ohjeet ja vinkit perustuvat hankkeen käyttäjätestauksissa tehtyihin toistuviin havaintoihin. Testaajina oli kehitysvammaisia tai laaja-alaista tukeva tarvitsevia ihmisiä.

Selkeästimeille.fi-sivustolta löytyvät

Tämän vuoden aikana sivustolle on tulossa vielä lisää materiaaleja.

Miksi kognitiivinen saavutettavuus on tärkeää?

Kognitiivinen saavutettavuus hyödyttää meitä kaikkia, mutta erityisesti siitä hyötyvät ihmiset, joilla on haasteita esimerkiksi

  • muistamisessa
  • hahmottamisessa
  • kielitaidossa
  • oppimisessa.

Ihmiset käyttävät mieluummin verkkopalvelua, jota on helppo käyttää ja ymmärtää kuin sellaista, jonka käyttäminen on vaikeaa. Siksi helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys hyödyttävät myös kaikkia organisaatioita ja yrityksiä, joiden verkkopalveluita ihmiset käyttävät. Kun ihmiset löytävät helposti verkkopalveluista tarvitsemansa tiedon tai saavat tehtyä tahtomansa asian tai ostettua haluamansa tuotteen tai palvelun, he palaavat käyttämään palvelua uudelleen. Heidän ei tarvitse soittaa asiakaspalveluun ja kysyä neuvoa. Tällöin asiakaspalvelusta säästyy aikaa ja resursseja muuhun tärkeään työhön.

Tavoitteena on digitaalinen yhdenvertaisuus yhteiskunnassa

Ennen kaikkea kyse on kuitenkin kaikkien ihmisten yhdenvertaisista mahdollisuuksista toimia yhteiskunnassa haluamallaan tavalla. On epäoikeudenmukaista ohjata ihmisiä käyttämään verkkopalveluita ihmiskontaktia vaativien asiointipalvelujen sijaan, jos ne eivät ole helppoja käyttää ja ymmärtää. Tästä syystä Suomessa on voimassa Euroopan unionin esteettömyysdirektiivi ja sen mukaiseksi säädetty lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on parantaa niiden ihmisten, joilla on jokin vamma tai toimintarajoite, mahdollisuuksia itsenäiseen elämään digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Kognitiivista saavutettavuutta ei vielä huomioida lainsäädännössä

Esteettömyysdirektiivin lainsäädännössä on kuitenkin kognitiivinen saavutettavuus jäänyt vähemmälle huomiolle. Nykyinen lainsäädäntö ei takaa, että palvelut olisivat edes jossain määrin helppoja käyttää ja ymmärtää. Suomalaisten ikääntyessä tarve helpoille ja ymmärrettäville palveluille ei tule katoamaan, päinvastoin. Siksi tarvitaan tarkempaa lainsäädäntöä ja muita toimenpiteitä.

Selkeästi meille -hanke tarjoaa kaikille yhteiskunnassa verkkopalveluja kansalaisille tuottaville tahoille ohjeita ja vinkkejä siihen, miten jokainen voi tehdä omista palveluistaan helpompia käyttää ja ymmärtää. Monesti pienetkin muutokset ja teot auttavat. Kannustamme kaikkia ottamaan Selkeästi meille -hankkeen kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet käyttöön lainsäädännön rinnalle.

Jaa tietoa eteenpäin #KognitiivinenSaavutettavuus

Selkeästi meille -hanke viestii kognitiivisesta saavutettavuudesta tiivistetysti toukokuun loppuun asti sosiaalisen median kanavilla. Jaa ja levitä materiaalia eteenpäin omissa kanavissasi. Lisää julkaisuun aihetunniste #KognitiivinenSaavutettavuus.

Selkeästi meille -hanke haluaa kannustaa kiinnittämään huomiota saavutettavuuteen ja esteettömyyteen vuoden jokaisena päivänä, mutta erityisesti toukokuussa parin viikon ajan, ja tarjoaa tähän vinkkejä ja ohjeita. Sisältö on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tehdä selkeitä ja ymmärrettäviä verkkopalveluita.

Selkeästi meille -hanke

  • Facebookissa: @selkeastimeille
  • Instagramissa: @selkeastimeille.

Kiitos, että osallistut tekemään digitaalisesta yhteiskunnastamme selkeämmän ja ymmärrettävämmän.

Selkeästi meille -hanke

Selkeästi meille -hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen yhteishanke, joka toimii vuosina 2020-2023. Hanke edistää viestinnän ja sähköisten palveluiden kognitiivista saavutettavuutta, jotta yhä useampi kehitysvammainen tai laaja-alaista tukea tarvitseva ihminen voi osallistua ja toimia itsenäisesti yhteiskunnassa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksella.

Lisätietoa

Lue myös nämä

Takaisin ylös